Ogłoszenie nr 30/2020 z dnia 05.11.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z pandemią COVID-19 oraz w odpowiedzi na aktualne potrzeby uczestników Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa związane z możliwością bezpiecznego przebywania i kształcenia w Polsce, wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

06/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

05/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się następującą zmianę w zasadach wypłat stypendiów: usunięta zostaje przesłanka dotycząca cofnięcia stypendium w przypadku uzyskania przez stypendystę zezwolenia na stały pobyt w trakcie odbywania cyklu kształcenia w ramach Programu.

Stypendysta, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały może kontynuować kształcenie ze stypendium Dyrektora NAWA na zasadach określonych w umowie i regulaminie właściwego naboru.

Pozostałe zasady wypłaty stypendiów pozostają bez zmian.

Ogłoszenie weszło w życie z dniem 5 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 października 2019 r.

Share