Regulamin - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Regulamin Programu im. Ulama

 

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu programu stypendialnego im. Ulama

(edycja pierwsza – kwiecień 2019)

24 marca 2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie programu stypendialnego im. Ulama (edycja pierwsza – kwiecień 2019). 

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1. Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie: 

„Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 października 2019 r. ani później niż 31 października 2021 r.”

 

Announcement regarding changes in the Regulations of Ulam programme
(first edition – April 2019)

March 24, 2020

In reference to the epidemiological situation of COVID-19, we kindly inform about the changes to the Regulations of the Ulam Programme (first edition - April 2019).

The change was introduced in point 5.1. of the Regulations, where first and second paragraphs are replaced by the following:

„The visit under the Scholarship cannot take place earlier than on 1 October 2019 or later than on 31 October 2021.”

 

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu programu stypendialnego im. Ulama
(edycja pierwsza – kwiecień 2019)

3 grudnia 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie programu stypendialnego im. Ulama (edycja pierwsza – kwiecień 2019). 

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1. Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie: 

„Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 października 2019 r. ani później niż 30 czerwca 2021 r.".

 

Announcement regarding changes in the Regulations of Ulam programme
(first edition – April 2019)

December 3, 2020

In reference to the epidemiological situation of COVID-19, we kindly inform about the changes to the Regulations of the Ulam Programme (first edition - April 2019).

The change was introduced in point 5.1. of the Regulations, where first and second paragraphs are replaced by the following:

„The visit under the Scholarship cannot take place earlier than on 1 October 2019 or later than on 30 June 2021.”

 

 

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu programu stypendialnego im. Ulama
(edycja pierwsza – kwiecień 2019)

18 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie programu stypendialnego im. Ulama (edycja pierwsza – kwiecień 2019). 

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1. Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie: 

„Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 października 2019 r. ani później niż 31 grudnia 2020 r

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawieszenie wypłacania stypendium na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli zaistniały czynniki uniemożliwiające jego realizację. Sytuacje losowe będą rozpatrywane przez Dyrektora indywidualnie, po przedstawieniu przez Beneficjenta uzasadnionego wniosku.”

 

Announcement regarding changes in the Regulations of Ulam programme
(first edition – April 2019)

March 18, 2020

In reference to the epidemiological situation of COVID-19, we kindly inform about the changes to the Regulations of the Ulam Programme (first edition - April 2019).

The change was introduced in point 5.1. of the Regulations, where first and second paragraphs are replaced by the following:

„The visit under the Scholarship cannot take place earlier than on 1 October 2019 or later than on 31 December 2020.

In justified cases, it is possible to suspend the Scholarship for a period of not more than 6 months if there have been factors preventing its implementation. Random situations will be examined by the Director on a case-by-case basis after the Beneficiary has submitted a reasonable explanation.”

 

 

Udostępnij