Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, podległe resortowi agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 1. Programy stypendialne:
  • im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • im. Stefana Banacha,
  • Polonista,
  • Poland my firts choice,
  • wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych,

stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach.

 1. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców:
  • im. Mieczysława Bekkera,
  • im. Prof. Franciszka Walczaka,
  • im. Stanisława Ulama,
  • im. Wilhelminy Iwanowskiej,
  • wymian w ramach umów bilateralnych,

możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym.
W takim przypadku NAWA prosi o złożenie wniosku z propozycją zmiany terminu i akceptacją ośrodka goszczącego. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.

 1. W przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:
  • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
  • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe,
  • Welcome to Poland,
  • Promocja Zagraniczna,
  • International  Alumni,
  • STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców,
  • KATAMARAN – Tworzenie i realizacja wspólnych programów II stopnia,
  • CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej,
  • Promocja języka polskiego,

w zakresie terminu realizacji działań lub planowanych do osiągnięcia rezultatów projektów należy skontaktować się z opiekunami danego programu.

 • W przypadku poniesienia kosztów w programach instytucjonalnych NAWA prosi o kontakt z opiekunami programów w celu stwierdzenia zaistnienia przesłanki „siły wyższej” określonej w umowach zawartych z NAWA. W zaistniałych sytuacjach należy przesłać szczegółowe uzasadnienie odwołania wyjazdów i przyjazdów oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów.
 • W dniach 16-31 marca 2020 r. kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będzie nieczynna dla interesantów. Osobiste składanie i odbieranie dokumentów będzie niemożliwe. Dokumenty można przesyłać pocztą lub kurierem na adres NAWA.
 • Poświadczone dokumenty zostaną odesłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Narodowe Centrum Nauki

 1. Instytucja rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN.
 2. W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o nowych terminach, w celu aneksowania umów o finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.
 3. W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest skrócenia pobytu lub zrealizowanie pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.
 4. W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. NCBR przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych  zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Przygotowano m.in. propozycje zmian w dokumentacji konkursowej obowiązującej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz programach krajowych.
 3. Ze względu na bieżącą sytuację Centrum przeprowadziło analizę i zweryfikowało możliwości wprowadzenia zmian ułatwiających realizację projektów oraz ubieganie się o środki z NCBR w obliczu ograniczeń wprowadzanych przez właściwe instytucje i służby sanitarno-epidemiologiczne.
 4. W ślad za decyzjami Rady Ministrów, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Dyrektor NCBR planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:
  • W zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada takich spotkań zostanie wprowadzona od 16 marca. Oznacza to, że panele z Wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.
  • W zakresie PO WER - ze względu na specyfikę prowadzonych w tym programie projektów - ewentualne, powiązane z zaistniałą sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.
  • Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będę mogły na wezwanie zostać przesłane w formie kopii papierowej. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących.
 5. Centrum zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym na ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Od 12 marca do odwołania pracownicy Punktu będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pod nr tel.: 22 39 07 17022 39 07 191lub 22 39 07 377, oraz mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przesunięte lub zamienione na formułę on-line zostaną także wszystkie spotkania zaplanowane w marcu w ramach cyklu NCBRdlafirm. Szczegóły dotyczące nowych formuł spotkań i dat są dostępne na stronie ncbrdlafirm.pl.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie MNISW.

Udostępnij