Nabór wniosków do Działania „Solidarni z Białorusią – studenci” otwarty! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Tegoroczna edycja działania skierowanego do studentów z Białorusi stanowi kontynuację ubiegłorocznej inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Dzięki wprowadzonym zmianom, obywatelki i obywatele Białorusi, do 20 października będą mogli złożyć aplikacje w ramach jednej z dwóch ścieżek.

- Inicjatywa „Solidarni z Białorusią” to najlepszy przykład realnego wspierania przez Polskę demokratycznych dążeń Białorusinów. Finansowane przez nasz rząd stypendium to szansa na realizację marzeń setek młodych obywateli Białorusi, którzy pragną zdobywać wiedzę na najlepszych polskich uczelniach. To również wyraz solidarności całego środowiska naukowego, które jest zaangażowane we wspieranie społeczności akademickiej z Białorusi – podkreśla Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

„Solidarni z Białorusią” to inicjatywa, która została uruchomiona w 2020 roku w odpowiedzi na represje wobec studentów i naukowców, kwestionujących legalność wyborów prezydenckich na Białorusi.

- W ubiegłym roku naszą pomoc rozpoczęliśmy od kursów on-line języka polskiego dla młodzieży z Białorusi, a zakończyliśmy na stypendiach dla studentów, naukowców i nauczycieli. W tym roku, obserwując nieustanną potrzebę wsparcia studentów z Białorusi, postanowiliśmy kontynuować inicjatywę w postaci Działania w ramach którego stypendium będzie mogła otrzymać grupa najlepszych studentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach ubiegłorocznej edycji oraz ci studenci, którzy dopiero w tym roku rozpoczną studia, i wcześniej z takiej możliwości nie korzystały – mówi dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Watro podkreślić, że studenci z Białorusi stanowią drugą co do wielkości grupę studentów zagranicznych podejmujących kształcenie na polskich uczelniach. Zainteresowanie to widoczne jest każdego roku w naborach na studia.

- Polskie uczelnie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pośród młodzieży z Białorusi. Możliwość kształcenia na wybranej przez siebie uczelni oraz stypendium to bardzo duża szansa dla młodych Białorusinów. Cieszę się, że w tym roku kontynuowana jest inicjatywa solidarności za sprawą, której już w poprzednim roku wsparcie finansowe uzyskało ponad 800 obywateli Białorusi – podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Solidarni z Białorusią – studenci, edycja 2021

Obserwując duże zainteresowanie młodzieży z Białorusi kształceniem na polskich uczelniach, jak również zapotrzebowaniem na wsparcie, które pozwoli im realizować naukowe marzenia, w tym roku Działanie zostało otwarte na dwie grupy tj. Białorusinów, którzy:

  1. Rozpoczynają w roku akademickim 2021/22 studia w Polsce w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki;

lub

  1. Kontynuują kształcenie na studiach w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, na które otrzymali stypendium w ramach inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami” w roku 2020.

W zaproszeniu do składania wniosków, wyraźnie zostały rozdzielone dwie ścieżki aplikowania o stypendium. Rozróżnione zostały kryteria na podstawie, których dana osoba może zostać uznana za uprawnionego wnioskodawcę, jak również dokumenty, które należy załączyć w systemie teleinformatycznym NAWA.

Zaproszenie do składania wniosków dostępne jest tutaj

Jednocześnie informujemy, że NAWA nie pośredniczy w rekrutacji na studia, a warunkiem ubiegania się o stypendium jest przedłożenie  zaświadczenia o przyjęciu na studia bądź kontynuacji studiów wydane przez uczelnię, na której będzie odbywać się kształcenie w roku akademickim 2021/22.

Stypendium w ramach działania „Solidarni ze studentami” obejmuje

- stypendium w roku akademickim 2021/22 wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy,

- zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych w roku akademickim 2021/22.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA do 20 października 2021 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa). ZŁÓŻ WNIOSEK

strona NAWA v.5 1

 

Kompleksowe wsparcie młodzieży z Białorusi

Warto zwrócić uwagę, iż dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, w ramach naboru do programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa, przyznanych zostało 295 stypendiów na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz 57 stypendiów na studia II stopnia.

Dodatkowo, w ramach tegorocznego naboru do programu im. Gen. Wł. Andersa, NAWA przyznała środki finansowe na kształcenie w roku akademickim 2021/22 dla 359 Wnioskodawców polskiego pochodzenia z Białorusi, którzy rozpoczną kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub studia w języku polskim na polskich uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Białorusini znaleźli się również w gronie stypendystów programu im. Stefana Banacha.

W sierpniu, Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi” ogłosiła konkurs na stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) dla białoruskich studentów, którzy już studiują na uniwersytetach Litwy, Łotwy, Czech i Polski, a także dla tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23. Zainteresowani swoje wnioski mogli składać do 6 września 2021 r.

Udostępnij