Naukowy most między Polską a Wielką Brytanią - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 13-14 września w Warszawie odbyło się wydarzenie pod nazwą UK-Polish Science Forum 2018, które było wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce we współpracy z TOP 500 Innovation oraz Politechniką Łódzką.

Wydarzenie poświęcone było współpracy między przedstawicielami środowisk naukowych, centrów transferu technologii oraz instytucji wspierających rozwój lub odpowiedzialnych za wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań w Polsce i Wielkiej Brytanii. Spotkanie miało na celu również zapoczątkowanie rozwoju w nowych obszarach oraz metodach współpracy. Forum stanowiło główny punkt Polsko-Brytyjskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji 2018 (YESI).

Z ramienia NAWA w panelu pt. Current and future cooperation in Higher Education: challeges and opportunites wziął udział Dyrektor Łukasz Wojdyga. Pan Dyrektor wskazał NAWA jako szansę w rozwoju współpracy polsko-brytyjskiej w zakresie wspierania doskonałości naukowe w obu krajach. Przedstawił bogatą ofertę wspierania mobilności naukowców i umiędzynarodowienia uczelni. Wskazał na działania agencji jako komplementarne wobec oferty Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale ściśle dedykowane szeroko pojętej internacjonalizacji.

Oprócz Dyrektora Wojdygi w panelu udział wzięli prof. Marek Tukiendorf z Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zaś po stronie brytyjskiej – John Dishman – Prorektor Uniwersytetu w Coventry oraz Jamie Arrowsmith – z Universities UK International.

NAWA pozostaje w ścisłych kontaktach z polskimi naukowcami w Wielkiej Brytanii. Już w listopadzie, w Oksfordzie delegacja Agencji weźmie udział w spotkaniu Science: Polish Perspective 2018 organizowanym przez Polonium Foundation.

 

mariot

 

 

Udostępnij