NAWA otwiera nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA otworzyła nabór wniosków do kolejnego programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki będą mogły pozyskać finansowanie na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia. Co istotne partnerem w projekcie złożonym przez aplikujących muszą być co najmniej 3 zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe, co ma za zadanie realnie wpłynąć na umiędzynarodowienie polskich ośrodków naukowych i dydaktycznych. Zaproszenie do realizacji inicjatywy mogą także otrzymać jednostki spoza sektora edukacji wyższej i badań naukowych - dla instytucji z otoczenia społecznego uczelni przewidziana jest rola partnerów wspierających w projekcie.

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej przez zaangażowane strony. Rezultaty projektu mają być dla uczelni podstawą do rozwoju długotrwałej współpracy z jednostkami, z którymi budowane jest Partnerstwo, w związku z czym projekty muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju aplikujących.

Do kogo skierowany jest program?

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty, które: 

1. Należą do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie,
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową.

2. Zrealizowały w ciągu ostatnich trzech lat sprawozdawczych trzy projekty obejmujące realizację działań związanych z umiędzynarodowieniem, o których mowa w Regulaminie.

3. Wywiązały się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach.

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Partnerem wspierającym może być uczelnia, jednostka naukowa, instytucja z otoczenia społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub instytucja z sektora prywatnego.

Jaki jest harmonogram naboru?

nabor partnerstwa

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij