Welcome to Poland - nowy program NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ostatnie 10 lat edukacji wyższej w Polsce to najbardziej znaczący wzrost liczby obcokrajowców podejmujących studia i pracę na uczelniach wyższych. Zjawisko to nie tylko cieszy środowiska akademickie, ale także stawia przed nimi ogromne wyzwania. Niepodważalna jest rola uczelni wyższych w procesie adaptacji kulturowej i integracji obcokrajowców, dla których kontakt z przedstawicielami kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej jest najczęściej pierwszym kontaktem z kulturą i krajem, który dopiero poznają. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom NAWA ogłasza nabór wniosków do programu Welcome to Poland, który da możliwość finansowania projektów podnoszących kompetencje pracowników związanych ze studentami zagranicznymi czy też rozwijania działań mających na celu internacjonalizację „w domu”.

Do kogo skierowany jest program?

W Programie o finansowanie mogą aplikować następujące jednostki:

  •  uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego,
  •  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  •  instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo aplikanci muszą wywiązać się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach i w ciągu ostatnich trzech lat sprawozdawczych mieć zrealizowane projekty obejmujące realizację działań związanych z umiędzynarodowieniem, o których mowa w Regulaminie.

Projekt może być realizowany w formule partnerskiej z instytucją z Polski lub z zagranicy. Partnerami w projekcie, poza uczelniami i jednostkami naukowymi, mogą być organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej lub sektor prywatny.

Jaki jest harmonogram naboru?

 

welcome to poland

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij