Wsparcie Uniwersytetów Europejskich – nowy program NAWA! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

FERS RP UE

 

Otwieramy nabór do nowego programu dla instytucji, który od dzisiaj znajduje się w ofercie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jego celem będzie wsparcie tworzenia i utrzymania międzynarodowych partnerstw akademickich jako uzupełnienie do działań podejmowanych w programie Erasmus+, związanych z funkcjonowaniem sojuszy Uniwersytetów Europejskich. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu FERS.

 

Program Wsparcie Uniwersytetów Europejskich jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich o numerze FERS.01.05-IP.08-0219/23). Został utworzony jako odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość – nowe zjawiska, trendy i pojawiające się w związku z tym pomysły.

Program ma za zadanie wspierać finansowo uczelnie w budowaniu prawdziwie europejskiego wymiaru w polskim szkolnictwie wyższym. Koncentruje się na potrzebach instytucji szkolnictwa wyższego w procesie adaptacji do zmian w obszarze umiędzynarodowienia, polegających na:

  • sieciowaniu polskich uczelni z uczelniami z różnych ośrodków akademickich w całej Europie;
  • tworzeniu międzynarodowych kampusów i trwałej partnerskiej współpracy (wspólne programy studiów, ułatwienia w mobilności, nowoczesne i elastyczne formaty programów kształcenia, w tym mikropoświadczenia);
  • kreowaniu wizerunku uczelni globalnej (synergia potencjału wielu ośrodków akademickich, akredytacje międzynarodowe, organizacja prestiżowych konferencji międzynarodowych).

W projekcie planowane jest wparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki wchodzących w skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich jako partner lub partner stowarzyszony lub planujących partnerstwo bądź stowarzyszenie z Uniwersytetami Europejskimi.

NAWA odpowiedzialna będzie za kompleksową koordynację i realizację działań/programu na poziomie krajowym. Dotyczy to w szczególności przeprowadzenia naborów wniosków składanych przez instytucje szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Więcej o programie

Ogłoszenie o naborze

 

Działania NAWA na rzecz Uniwersytetów Europejskich

Solidarni z Ukrainą

Od 2022 r. w ramach zadania zleconego MNiSW, NAWA wspiera polskie uczelnie będące członkami sojuszy Uniwersytetów Europejskich w realizacji działań komplementarnych i synergicznych do tych podejmowanych w ramach sojuszy i we współpracy z partnerską uczelnią lub uczelniami z Ukrainy.

Efektem realizowanych umów jest rozwój współpracy podmiotów tworzących partnerstwo oraz kooperacja w ramach realizowanych działań na poziomie ponadnarodowym m.in. w zakresie dostosowania uczelni ukraińskich do unijnych standardów i zasad wynikających z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) czy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

 

Nowa perspektywa finansowania: FERS 2021-2027

UE LOGO 1

Doświadczenia NAWA w realizacji finansowanych projektów będą wykorzystywane w nowym projekcie niekonkurencyjnym pn. Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich, przyjętym uchwałą nr 26 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z dnia 16 maja 2023 r.

Cel projektu wpisuje się w ogłoszone 21 kwietnia 2022 r. konkluzje Rady w sprawie europejskiej strategii wzmacniania instytucji szkolnictwa wyższego z myślą o przyszłości Europy oraz zalecenia Rady w sprawie budowania pomostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Efektem planowanego wsparcia będzie rozwój długotrwałej współpracy podmiotów tworzących sojusz oraz kooperacja w ramach ich działań na poziomie ponadnarodowym. Korzyścią dla polskich podmiotów szkolnictwa wyższego będzie także budowanie potencjału i wizerunku na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnego podejścia oraz najlepszych praktyk m.in. w zakresie dzielenia się rozwiązaniami organizacyjnymi, prawnymi, tworzenia innowacyjnych instrumentów systemowych i metod kształcenia.

 

Czym jest inicjatywa Uniwersytety Europejskie?

obraz

 

Inicjatywa Uniwersytety Europejskie stanowi integralną część programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Europejskie uniwersytety to transnarodowe sojusze, tworzące uniwersytety przyszłości, w celu promocji europejskich wartości i tożsamości oraz podnoszenia jakości i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego rozwijają długoterminową współpracę strukturalną i strategiczną.

Sojusze obejmują partnerów ze wszystkich typów instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie. Opierają się na tworzeniu wspólnej i długoterminowej strategii na rzecz działań w zakresie:

  • programów nauczania skoncentrowanych na studencie;
  • budowy jednego międzyuczelnianego kampusu, w którym różne organizacje studenckie mogą tworzyć własne programy i doświadczać mobilności na wszystkich poziomach studiów;
  • budowy interdyscyplinarnych zespołów, w których studenci, pracownicy naukowi i partnerzy zewnętrzni będą współpracować w zakresie poszukiwania rozwiązań dzisiejszych problemów Europy.

 

Więcej informacji: https://erasmusplus.org.pl/uniwersytety-europejskie

Polskie sojusze: https://nawa.gov.pl/instytucje/uniwersytety-europejskie

 

Udostępnij