Wyniki naboru w Programie im. Mieczysława Bekkera 2020 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

135 naukowców otrzymało stypendia NAWA na wyjazdy naukowe do najlepszych zagranicznych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Swoje projekty naukowe realizować będą m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, Japonii.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza wyniki naboru w trzeciej edycji Programu im. Mieczysława Bekkera. Stypendia NAWA otrzymało 135 naukowców pracujących na polskich uczelniach i w innych polskich jednostkach naukowych. W ramach programu wyjadą oni na stypendia naukowe do zagranicznych ośrodków naukowych w 26 krajach. W czasie pobytów trwających od 3 do 24 miesięcy będą wspólnie z zagranicznymi naukowcami realizowali projekty naukowe lub staże podoktorskie i rozwijali międzynarodową współpracę.

- Stypendia NAWA na wyjazdy naukowe do najlepszych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na świecie wspierają naukowców w ich rozwoju zawodowym i przyczyniają się do wzmocnienia umiędzynarodowienia naszych uczelni. Polscy naukowcy mogą pracować z najwybitniejszymi na świecie badaczami w danej dziedzinie i nawiązywać trwałe międzynarodowe kontakty – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Rezultatem zagranicznych pobytów naszych stypendystów są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych i wykorzystywanie doświadczeń oraz dobrych praktyk po powrocie do kraju. Prace naukowe prowadzone przez badaczy podczas stypendium przyczyniają się też do zdobywania przez nich międzynarodowych grantów – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

 

Gdzie wyjadą naukowcy na stypendia NAWA  w ramach Programu im. Bekkera? 

W tegorocznej edycji Programu im. Bekkera największa grupa naukowców otrzymała stypendia na wyjazdy do ośrodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (21 osób), Wielkiej Brytanii (18 osób) i Niemczech (17 osób). Naukowcy pojadą też m.in. do ośrodków w Australii, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Nowej Zelandii, Portugalii, Singapurze, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech oraz we Włoszech.  

Wśród uczelni, na jakich stypendyści NAWA, będą prowadzili badania naukowe są m.in.: Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” czy australijski Uniwersytet w Queensland.

 

Program NAWA otwarty dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki

NAWA w ramach Programu im. Bekkera wspiera naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wśród tegorocznych stypendystów największa grupa reprezentuje nauki przyrodnicze (44 osoby). Pozostałe dziedziny to: nauki społeczne (30 osób), nauki inżynieryjne i techniczne (28 osób), nauki humanistyczne (16 osób), nauki medyczne i o zdrowiu (13 osób), nauki rolnicze (4 osoby). 59 stypendiów zostało przyznanych kobietom (44 %), a 76 mężczyznom.

 

Stypendyści mówią o Programie im. Bekkera: Flagowy program stypendialny w Polsce

W sumie w ramach rozstrzygniętych dotychczas trzech edycji Programu im. Bekkera stypendystami NAWA zostało ponad 400 naukowców. Laureaci poprzednich edycji przyznają, że wyjazd na stypendium NAWA miał znaczący wpływ na ich rozwój naukowy.

- Program im. Bekkera jest niewątpliwie jednym z flagowych programów stypendialnych w Polsce umożliwiających wyjazd i realizację badań naukowych w wiodących ośrodkach naukowych na całym świecie. Stypendium daje możliwość rozwoju i poszerzenia horyzontów naukowych oraz spojrzenia na własną pracę badawczą z innej perspektywy – mówi dr hab. Magdalena Urbaniak, laureatka Programu im. Bekkara, która odbyła staż naukowy w ośrodku Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork. - Dzięki stypendium NAWA miałam możliwość pracy w gronie naukowców o międzynarodowej renomie, w jednym z wiodących ośrodków w USA, zajmujących się chemią środowiska. Stypendium przyczyniło się do umiędzynarodowienia moich badań i kontaktów naukowych, a tym samym ugruntowało moją pozycję naukową w dziedzinie fitoremediacji i chemii środowiska. Efektem tego jest podniesienie rangi moich badań i widoczności publikowanych wyników na arenie międzynarodowej. Do teraz, w ramach współpracy z ośrodkiem w USA, opublikowaliśmy pięć artykułów w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i planujemy kolejne. Stypendium przyczyniło się również do nawiązania współpracy z innymi ośrodkami i naukowcami, m.in. z ośrodkiem w Japonii, czego efektem jest uzyskane kolejnego stypendium i realizacja wspólnego projektu -  dodaje dr hab. Magdalena Urbaniak. Badaczka pracuje w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

- Staż badawczy zrealizowany w ramach stypendium NAWA pozwolił mi na przeprowadzenie rozległych badań wstępnych, dzięki czemu uzyskałem finansowanie na realizację jednego z najbardziej prestiżowych w Unii Europejskiej, indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia mi to kontynuację moich prac badawczych w Berlinie przez kolejne 2 lata – mówi kolejny stypendysta NAWA dr inż. Paweł Sikora z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Naukowiec przebywał na stypendium NAWA na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie i pracował nad innowacyjnymi materiałami do wykonywania metodą druku 3D unikatowych kształtów z betonu.

 

Lista stypendystów NAWA wyłonionych w trzeciej edycji Programu im. Bekkera

 

Udostępnij