Program im. Bekkera - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

logo bekker

 

 

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Program jest otwarty dla doktorantów szkół doktorskich i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Wyjazdy, trwające od 3 do 24 miesięcy, pozwalają na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia.

Program zapewnia finansowanie stypendium, środki na koszty zakwaterowania i utrzymania stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci stypendysty oraz dla stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie może ubiegać się:

  • Doktorant, kształcący się w szkole doktorskiej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-8 u.p.s.w.n.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  • odbyciu stażu podoktorskiego;
  • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia projekt obejmujący jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań. Wnioskodawca załącza także zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę podjęcia współpracy i przyjęcia stypendysty NAWA na wnioskowany okres.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego. 

 

Osoby do kontaktu:

                  Koordynator programu:                                                                                           Informacje o raportach końcowych:

Agnieszka Kawka                                                                                                                          Jan Bąkowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+ 48 451 058 646                                                                                                                         +48 451 058 634

 

  

Prof. Mieczysław Bekker (1905-1989) to polski inżynier i naukowiec, twórca nowej specjalizacji naukowej terramechaniki oraz konstruktor pojazdu Lunar Roving Vehicle – rewolucyjnego łazika wykorzystywanego podczas lotów księżycowych programu Apollo. Naukowiec w 1956 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pracował w Wojskowym Laboratorium Pojazdów Terenowych. Był profesorem University od Michigan w Ann Arbor, dyrektorem Instytutu Badań koncernu samochodowego General Motors w Santa Barbara. Wykładał na amerykańskich uczelniach technicznych, m.in. na: Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Illinois Institute of Technology. Został doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Uniwersytetu Carleton i Uniwersytetu w Bolonii. Prof. Bekker był konsultantem The National Academy of Sciences, a jego nazwisko zostało umieszczone w Alei Zasłużonych w Badaniach Kosmosu (Space Walk of Fame).

 

Udostępnij