Regulamin - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Uprzejmie informujemy, że dołączenie dokumentu potwierdzającego, że instytucja jest organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, np. statutu – wymagane jest jedynie w przypadku zatrudnienia Wnioskodawcy w jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy o zasadach finansowania nauki.

W związku z zaistniałą oczywistą omyłką w Ogłoszeniu o naborze do programu im. Bekkera oraz w Regulaminie programu, które opublikowano w dniu 4 kwietnia br., dokonano korekty w ww. dokumentach. W miejscu błędnie podanego odniesienia do przepisu ustawy o zasadach finansowania nauki (art. 2 ust. 9 pkt a-f) zapisano odniesienie poprawne (art. 2 pkt 9 lit. a-f). Zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na trwający nabór wniosków.

Regulamin-Bekker-24.05.18-wydluzenie-terminu-naboru

 

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu programu stypendialnego im. M. Bekkera
(edycja pierwsza – kwiecień 2018)

18 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie programu stypendialnego im. M. Bekkera (edycja pierwsza – kwiecień 2018).  

Zmiana została wprowadzona w punkcie 6.1 Regulaminu, w ramach którego akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawieszenie realizacji projektu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli zaistniały czynniki uniemożliwiające jego realizację. W okresie zawieszenia stypendium nie przyznaje się.”

 

Udostępnij