Zawacka NAWA – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2024/2025 -Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zawacka NAWA – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2024/2025

Zawacka NAWA – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2024/2025

Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez indywidualne wyjazdy z Polski studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców zgodnie z postanowieniami bilateralnych umów międzyrządowych zawartych przez Polskę. Ponadto wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Lista krajów, do których można realizować wyjazdy w ramach Programu, wraz z opisem dostępnych form pobytu w danym kraju, stanowi załącznik 1. do Ogłoszenia.

Oferta przedstawiona w załączniku 1. do Ogłoszenia może ulec zmianie, w przypadku wejścia w życie kolejnych umów międzynarodowych i programów współpracy, podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską współpracy bilateralnej z innymi krajami lub otrzymania przez Agencję oferty stypendialnej drogą dyplomatyczną. W przypadku wycofania się kraju partnerskiego ze współpracy lub nieprzedstawienia oferty kraju na rok akademicki 2024/2025, oferta wyjazdowa może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków. Informacja o powyższym pojawi się niezwłocznie na stronie www.nawa.gov.pl.

Data wydarzenia 01.12.2023
Data zakończenia wydarzenia 31.01.2024 15:00
Nie przyjmujemy więcej zgłoszeń na to wydarzenie