Informacje dla uczelni - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Agencja) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

W związku ze zleceniem MNiSW z dnia 23 września 2020 r., na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), Agencja podejmie następujące działania w roku akademickim 2020/2021:

  • w ramach działania „Solidarni ze studentami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 10 miesięcy;

w ramach działania „Solidarni z naukowcami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi posiadającym stopień naukowy doktora, którzy posiadają zaproszenie na roczny pobyt badawczy od polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 12 miesięcy;

Zasady przyznania finansowania dla poszczególnych uczelni/studentów/naukowców są ustalane przez KRASP.

Informacje w związku z inicjatywą Solidarni z Białorusią - naukowcy

Dla uczelni/instytutów:

  1. Prezydium KRASP dokonało podziału przewidywanych stypendiów w ramach działania „Solidarni z naukowcami” proporcjonalnie”: dla uczelni KRASP - 19 stypendiów, dla instytutów naukowych PAN - 3 stypendia oraz dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - 3 stypendia.
  2. Uczelnia, która znalazła się na liście KRASP:

https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21414/_Solidarni_z_Bialorusia__%E2%80%93_stypendia_NAWA_dla_studentow_i_naukowcow /instytut naukowy PAN/instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz przekazuje do NAWA informację o posiadanym kandydacie do udziału w działaniu „Solidarni z naukowcami” na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Prosimy o nieprzekazywanie na tym etapie danych osobowych kandydatów. NAWA potwierdzi, że znaleźli się Państwo wśród pierwszych 19 uczelni/3 instytutów naukowych PAN/3 instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez KRASP o możliwości uzyskania stypendium decyduje kolejność zgłoszeń, z zachowaniem maksymalnej liczby 1 naukowca na 1 instytucję (uczelnię, instytut).Informację o ewentualnej nadwyżce kandydatów należy zgłosić do Biura KRASP – w przypadku niewykorzystania puli stypendiów lub dodatkowego finansowania, na tej podstawie utworzona zostanie lista rezerwowa.

       3.Potwierdzając, że znaleźli się Państwo w limicie, przedstawiciel NAWA poprosi o złożenie wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA. Do złożenia wniosku wymagane będzie CV naukowca oraz planowany zakres jego badań prowadzonych wspólnie z uczelnią/instytutem; wymagane będą także podstawowe dane (imię+nazwisko) naukowca, małżonka i niepełnoletnich dzieci naukowca, jeśli będą mu towarzyszyć

      4.NAWA prowadzi ocenę formalną złożonych wniosków; w przypadku braków/błędów we wniosku możliwa będzie jego poprawa we wskazanym zakresie.

      5. NAWA podpisuje umowę z uczelnią. Po podpisaniu umowy NAWA przekaże środki finansowe na wskazane w umowie konto uczelni.

      6. Uczelnia wypłaca co miesiąc stypendium dla naukowca, powiększone o wskazane i ew. przysługujące mu dodatki. Uczelnia będzie zobowiązana do poinformowania NAWA o rozpoczęciu przez naukowca stażu, nie później niż 14 dni po jego przyjeździe. Uczelnia będzie zobowiązana do złożenia w NAWA raportu końcowego, prezentującego efekty współpracy naukowej/dydaktycznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dla naukowca: https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/informacje-dla-naukowcow

oraz informacjami dla studenta: https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/informacje-dla-studentow

Udostępnij