Japonia - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Strona japońska oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie

Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka.

O akceptację uczelni japońskiej, kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie – co oznacza, że na etapie wnioskowania do NAWA nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni japońskiej.

UWAGA

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na uczelniach, skutkującym sygnalizowanymi nam problemami z uzyskaniem wymaganych dokumentów, przedłużamy nabór wniosków na wyjazdy do Japonii w ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej (stypendium MEXT) do dnia 30 kwietnia 2020 r. (godzina 15:00). 

Kandydaci z uczelni artystycznych zgłaszani są równolegle przez uczelnie macierzyste odpowiednio do Ministerstwa Kultury.

Stypendia wypłaca strona japońska

UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2021. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2020 r.

Zobacz:  O Programie

Udostępnij