Dokumenty dla beneficjentów - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

logo PO WER wersja polska

 

I. Podręcznik beneficjenta KATAMARAN wraz z załącznikami:

Podręcznik beneficjenta

Zalacznik_1_do_Umowy_Umowa_przeniesienia_majatkowych_praw.docx

Załącznik nr 4 do Umowy – Ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 5 do Podręcznika beneficjenta - Wzór opisu dokumentu księgowego

Załącznik nr 6 do Podręcznika beneficjenta - Wzór karty czasu pracy

Załącznik nr 7 do Podręcznika beneficjenta - Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy

Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta: Wzór ewidencji godzin pracy w ramach umowy zlecenia

Załącznik nr 9 do Podręcznika beneficjenta – Karta zmian

 

II. Dokumenty dla personelu projektu:

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 do Umowy – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do Umowy – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowy

 

III. Dokumenty dla uczestników projektu:


Załącznik nr 1 do Podręcznika beneficjenta - Wzór Deklaracji przystąpienia do Projektu

Appendix No 1 to the Beneficiary Manual – Template of the Declaration of Joining the Project

Załącznik nr 2 do Podręcznika Beneficjenta – Oświadczenie uczestnika projektu

Appendix No 2 to the Beneficiary Manual – The declaration of project participant

Załącznik nr 3 do Podręcznika Beneficjenta – Dodatkowa zgoda uczestnika

Appendix No 3 to the Beneficiary Manual – Additional consent of the participant

Załącznik nr 4 do Podręcznika Beneficjenta – Certyfikat uczestnictwa

Appendix No 4 to the Beneficiary Manual – Model of the certificate

Załącznik nr 10 do Podręcznika beneficjenta – Formularz zgłoszeniowy uczestnika do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania uczestników projektu

Appendix No 10 to the Beneficiary Manual – Project Participant application form to introduce to the ICT system of the Agency in the monitoring scope of projects participants

Załącznik nr 11 do Podręcznika beneficjenta - Wzór oświadczenia uczestnika

Appendix No 11 to the Beneficiary Manual - Template of the declaration of Project Participant

 

IV. Logotypy:


Logotyp PO WER – wersja polska


Logotyp PO WER – wersja angielska

Share