Lektorzy NAWA: ruszył nabór - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Lektorzy NAWA to jeden z najważniejszych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest nie tylko popularyzacja języka, ale – szerzej – polskiej kultury na świecie.

Lektorzy NAWA nauczają języka polskiego jako obcego w ponad osiemdziesięciu ośrodkach akademickich na całym świecie. Ich rola nie ogranicza się jednak do prowadzenia lektoratów języka polskiego, każdy z uczestników programu staje się ambasadorem kultury kraju nad Wisłą. We współpracy z uczelnią i z polskimi placówkami dyplomatycznymi, a także z organizacjami polonijnymi czy lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami, lektorzy przygotowują wydarzenia kulturalne mające przybliżyć cudzoziemcom naszą historię, literaturę, współczesne dokonania Polaków. Lektorzy NAWA organizują przeglądy filmów, spektakle, wystawy, a także spotkania, warsztaty i dyskusje.

Lektorzy NAWA pracują dziś na 5 kontynentach – w Ameryce Północnej i Południowej, w Azji, w Afryce i w Europie. W roku akademickim 2021/2022 najwięcej jest ich w Rosji i Ukrainie – po 9 lektorów, oraz we Francji – 6.

Co roku NAWA włącza do naboru nowe placówki. W roku 2021/2022 było to pięć nowych ośrodków akademickich (2 ośrodki w USA, 1 we Włoszech, 1 w Indonezji, 1 na Ukrainie), z czego trzy w krajach, w których nie było jeszcze lektoratów NAWA, czyli w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – University of North Carolina w Chapel Hill oraz Brown University i we Włoszech – Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari. Pierwszy z wymienionych to najstarszy z 17 uniwersytetów wchodzących w skład Uniwersytetu Karoliny Północnej, drugi co do wielkości uniwersytet w stanie Karolina Północna, dziś zaliczany do czołówki publicznych uczelni w USA. Drugi z wymienionych – Brown University – to prywatny uniwersytet należący do listy Ivy League (tzw. Ligi Bluszczowej), gromadzącej 8 najlepszych prywatnych uczelni w USA. Jego siedziba mieści się w Providence w stanie Rhode Island.

Do naboru na rok akademicki 2022/2023 włączamy dwa nowe ośrodki: Wolny Uniwersytet Brukselski w Belgii i Tel Aviv University w Izraelu, gdzie dotąd nie było lektoratu NAWA.

Lektorzy NAWA to program, w którym aplikować mogą kandydaci posiadający wymagane wykształcenie i doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, charakteryzujący się odpowiednimi kompetencjami metodycznymi, językowymi, międzykulturowymi i interpersonalnymi.

Nabór do programu podzielony jest na dwie części, z czego wynikają dwa terminy składania wniosków:

  • Nabór wniosków o przedłużenie prowadzony w terminie od 4 do 19 stycznia 2022. 
  • Nabór wniosków o skierowanie prowadzony w terminie od 3 lutego do 4 marca 2022.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu

Share