NAWA PRELUDIUM BIS 2, czyli wsparcie dla doktorantów - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 2. Do rozdania w tej edycji programu jest 12 mln zł.

NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 2 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 2. W sumie w tegorocznej edycji programu do rozdania jest 12 mln zł.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 3 stycznia 2022 do 10 grudnia 2025 do godz. 15.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć TUTAJ

Wspólne działania NAWA i NCN

Program NAWA Preludium BIS 2 jest kolejnym wspólnym działaniem NAWA oraz NCN, wynikającym z podpisanego we wrześniu 2019 roku Porozumienia o współpracy tych dwóch instytucji. Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. W ramach porozumienia NCN finansuje tzw. komponent badawczy w programie Profesura Gościnna NAWA  oraz w programie Polskie Powroty . 

Share