Employment in higher education institutions - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

 

Zawód regulowany to zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymogów określonych w przepisach danego państwa członkowskiego UE. Każde państwo członkowskie UE samodzielnie decyduje o uregulowaniu dostępu do zawodów. Ten sam zawód może być więc zawodem regulowanym w jednym państwie członkowskim UE, podczas gdy w innych państwach członkowskich nie będzie on regulowany. Aby poznać listę zawodów regulowanych w Polsce, odwiedź wskazaną stronę Komisji Europejskiej.

Jeżeli oprócz dyplomu uzyskałeś w państwie członkowskim UE, Norwegii, Lichtensteinie lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacje do wykonywania zawodu, który jest w Polsce zawodem regulowanym, to możesz się starać o ich uznanie w Polsce. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiego Ośrodka Informacji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych w Krajach UE, EOG i Szwajcarii.

W przypadku kwalifikacji uzyskanych poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Konfederacją Szwajcarską, zatrudnienie na terytorium Polski następuje zgodnie z przepisami krajowymi. Oznacza to, że chcąc podjąć pracę w zawodzie regulowanym, powinieneś najpierw uznać zagraniczny dyplom, aby następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania danego zawodu w Polsce.

W przypadku, gdy dany zawód nie jest w Polsce zawodem regulowanym, decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji podejmuje bezpośrednio pracodawca. Ma on prawo wymagać potwierdzenia równoważności zagranicznego dokumentu z jego polskim odpowiednikiem lub przedłożenia informacji o poziomie wykształcenia uzyskanego za granicą.

Share

Menu