Strona grecka oferuje:

  • wymianę pracowników naukowo – dydaktycznych na krótkie (do 7 dni) pobyty naukowo – badawcze – do 10 osób (w tym 5 profesorów) rocznie

Stypendia wypłaca strona grecka.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Share