Nowoczesna Promocja Zagraniczna - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów  ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą oraz przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo– dydaktycznych.

Program skierowany jest do następujących jednostek:

 • uczelnie,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w jego skład muszą należeć do ww. kategorii. Instytucja może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner).

Działania, jakie obejmuje finansowanie w ramach programu:

 • zintegrowane projekty i kampanie promocyjno-informacyjne,
 • działania online w mediach społecznościowych,
 • współpraca z blogerami, youtuberami i innymi osobowościami rozpoznawalnymi w sieci internet,
 • pozycjonowanie stron www,
 • kampanie Adwords,
 • uatrakcyjnianie i podnoszenie jakości stron internetowych,
 • dedykowane aplikacje mobilne,
 • e-learning, aplikacje wspomagające kandydatów w rozpoznaniu swoich zainteresowań danym kierunkiem studiów,
 • filmy, prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania.
 • wydawnictwa, broszury, raporty, przewodniki, materiały informacyjne,
 • działania z zakresu PR,
 • kontakty bezpośrednie realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i zagranicą, np. poprzez zaangażowanie obecnych studentów zagranicznych i absolwentów, wyjazdy do placówek edukacyjnych innych krajów, spotkania, udział w targach edukacyjnych za granicą, konferencje, zjazdy gromadzące grupę docelową bądź osoby, które mogą potencjalnym kandydatom przekazać informacje o ofercie

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres od 6 do 12 miesięcy i zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2018 roku do 31 marca 2020 roku.

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 z dnia 1 marca 2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie Projektów  ukierunkowanych na ich promocję za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

 • aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
 • stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i jednostki naukowe zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo – dydaktycznych.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Dofinansowane mogą zostać działania promocyjno-informacyjne, w tym między innymi: działania online (w mediach społecznościowych, pozycjonowanie stron www, kampanie Adwords, e-newslettery, współpraca z blogerami, aplikacje, uatrakcyjnianie stron internetowych) filmy, wydawnictwa, materiały promocyjno-informacyjne. Zgłaszane propozycje powinny cechować się kreatywnością i wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej i celów Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie).

pdfKomunikat-ws-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-ramach-programu.pdf176.29 KB

 pdfKomunikat-ws-upowaznien-do-skladania-wnioskow-w-systemie-NAWA-2018-04-06.pdf173.91 KB

pdfRegulamin-NPZ.pdf589.55 KB

pdfWniosek-o-udzial-w-programie.pdf136.01 KB (Wzór)

Załącznik nr 1 - Dokument rejestrowy Wnioskodawcy

docxZalacznik-nr-2-do-Regulaminu-Pelnomocnictwo-NPZ.docx21.23 KB

docxZalacznik-nr-3-do-Regulaminu-List-intencyjny-NPZ.docx17.22 KB

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 1 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 sierpnia 2018 roku.

pdfWzór umowy396.53 KB

Załącznik nr 1 - Wniosek (złożony w systemie teleinformatycznym NAWA)

Załącznik nr 2 - Regulamin (powyżej)

pdfZalacznik-nr-3a-do-Umowy-Wzor-raportu-czesciowego.pdf472.75 KB

pdfZalacznik-nr-3b-do-Umowy-Wzor-raportu-koncowego.pdf483.11 KB

pdfZalacznik-nr-4-do-umowy-Ankieta-ewaluacyjna-NPZ.pdf475.52 KB

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

3 750 000 zł

Udostępnij

Menu