Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018 z dnia 14 maja 2018

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Cel Programu

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i Partnerów.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;
 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

Regulamin Programu aktualizacja660.8 KB

Regulamin Programu660.77 KB wraz z załącznikami:

zalacznik-nr-1-do-Regulaminu_wzor-pelnomocnictwa.doc309 KB

zalacznik-nr-2-do-Regulaminu_wzor-listu-intencyjnego_wersja polska.doc333 KB

zalacznik-nr-2-do-Regulaminu_wzor-listu-intencyjnego_en.doc327 KB

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 14 maja 2018 do 13 lipca 2018 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 października 2018 roku.

Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu_Wzor umowy wraz z załącznikami:

Wniosek

Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu_ankieta-oswiadczenie-o-niewystepowaniu-pomocy-publicznej

Regulamin j.w.

zalacznik-nr-3a-do-UMOWY_-wzor-raportu-czesciowego

zalacznik-nr-3b-do-UMOWY_-wzor-raport-koncowego

zalacznik-nr-4-do-UMOWY_harmonogram-platnosci

zalacznik-nr-5a-do-UMOWY_ankieta-ewaluacyjna

zalacznik-nr-5b-do-UMOWY_ankieta-ewaluacyjna-po-12-m-cach

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

50 000 000 zł

Udostępnij