Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Komunikat-ws-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-PZ

 

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019 z 7 marca 2019 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Promocja Zagraniczna.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazanych w pkt 2.1. Regulaminu z ich zagranicznymi absolwentami;
  • aktywizacja uczelni oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazanych w pkt 2.1. Regulaminu i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
  • stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazane w pkt 2.1. Regulaminu zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich;
  • aktywizacja uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazanych w pkt 2.1. Regulaminu w zakresie nawiązywania współpracy i upowszechniania wyników badań poprzez wspieranie publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych i organizację międzynarodowych konferencji naukowych.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowane mogą być w szczególności następujące działania: wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań, których celem jest rozwój długofalowych relacji z nimi oraz wykorzystanie ich potencjału w budowaniu marki polskiej instytucji itp.; tworzenie, rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych; działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów itp.); spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań, konferencji i zjazdów dla grupy docelowej itp.); działania PR, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej instytucji w oczach kandydatów na studia i osób finansujących ich kształcenie; filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne; zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne; finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science; organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem dla konferencji jest, aby: 1) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym, 2) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy, 3) przynajmniej 1/3 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

Regulamin Programu - aktualizacja kwiecień 2020

Regulamin Programu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do Regulaminu – list intencyjny

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/loginw okresie od 07 marca 2019 r. do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru planowane jest w terminie do 16 września 2019 roku.

Wzór umowy

Zalacznik-nr-1-do-umowy---Wniosek-o-udzial-w-Programie-wzor

Załącznik nr 2 do umowy - Regulamin (powyżej)

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór raportu końcowego

Załącznik nr 4 do umowy – Ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 5 do umowy – Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

6 500 000 zł

Udostępnij