STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

 

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

  1. doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
  2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
  3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  4. wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  6. wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Termin składania wniosków: 30.06.2021

Projekty w ramach naboru będą realizowane w okresie 3.01.2022 – 31.12.2024

Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynieść maksymalnie 2  000 000 zł. Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny Wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości całego Projektu.

Całkowita alokacja na nabór wynosi 20 000 000,00 zł

 

Udostępnij