Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pasek

Komunikat-ws.-zakonczenia-naboru-wnioskow-STER

 

Ogłoszenie o naborze nr 17/2018 z dnia 15 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców.

Cel Programu

Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce,
  • zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy,
  • pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.

Program jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 1 250 000,00 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowane mogą zostać działania związane z :

  • wypłata stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych realizujących kształcenie doktorantów w Projekcie;
  • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności:
  1. organizacja spotkań networkingowych oraz wykładów, konferencji, szkół letnich i innych wydarzeń z udziałem grupy docelowej;
  2. przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, w tym poradniki dla cudzoziemców na temat kształcenia doktorantów w Polsce, polskich uczelni i jednostek naukowych, życia codziennego w Polsce – skierowane do grupy docelowej;
  3. dostosowanie stron internetowych lub narzędzi informatycznych (np. wirtualna uczelnia czy dedykowane aplikacje) do potrzeb doktorantów z zagranicy.

Regulamin Programu471.02 KB 

Zalacznik-1-do-Regulaminu_Pelnomocnictwo_PL.doc80 KB

Zalacznik-2-do-Regulaminu_List-intencyjny_PL.docx59.26 KB

Zalacznik-3-do-Regulaminu_Umowa_PL.pdf129.25 KB

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 15 października 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku do godz. 15:00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 1 kwietnia 2019 roku.

Zalacznik-3-do-Regulaminu_Umowa_PL.pdf129.25 KB

Zalacznik-1-do-Umowy_Wniosek.pdf156.01 KB

Zalacznik nr 2 do Umowy (patrz: Regulamin Programu)

Zalacznik-3-do-Umowy_Wzor-umowy-o-przeniesienie-majatkowych-praw-autorskich.pdf247.33 KB

Zalacznik-4a-do-Umowy_Wzor-raportu-czesciowego.pdf555.13 KB

Zalacznik-4b-do-Umowy_Wzor-raportu-koncowego.pdf508.38 KB

Zalacznik-5a-do-Umowy_Ankieta-ewaluacyjna_pierwszy-etap.pdf59.8 KB

Zalacznik-5b-do-Umowy_Ankieta-ewaluacyjna_koncowa.pdf86.67 KB

Zalacznik-6-do-Umowy_Minimalny-zakres-danych-systemu-teleinformatycznego-NAWA.pdf246.25 KB

Zalacznik-7-do-Umowy_Wzor-oswiadczenia-uczestnika-RODO.pdf433.12 KB

Zalacznik-8-do-Umowy_Wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych.pdf391.62 KB

Zalacznik-9-do-Umowy_Wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych.pdf388.86 KB

Zalacznik-10-do-Umowy_Harmonogram-platnosci.pdf242.82 KB

Zalacznik-11-do-Umowy_Zasady-i-sposob-przetwarzania-danych.pdf234.1 KB

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 
6 250 000,00 zł

NAWA zastrzega możliwość zwiększenia alokacji w naborze

Udostępnij