Letnie kursy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zmiana postępowania rekrutacyjnego w programie Letnie kursy NAWA 2021

 

Informujemy, iż w roku 2021 program „Letnie kursy języka i kultury polskiej” zmienił nazwę na „Letnie kursy NAWA” i został przekształcony w program instytucjonalny, co dla potencjalnych uczestników kursu oznacza nową formułę postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nowymi założeniami, rekrutację uczestników będą prowadziły jednostki akredytowane przez NAWA.

Lista uczelni realizujących Kursy letnie 2021 pojawi się na tej stronie w kwietniu 2021 r. Następnie uczelnie opublikują programy kursów i zasady rekrutacji na swoich stronach internetowych.

Kandydaci do Programu muszą spełniać następujące wymagania:

 1. posiadają statusu studenta lub lektora zagranicznej uczelni,
 2. nie mają polskiego obywatelstwa – dotyczy to również sytuacji, gdy polskie obywatelstwo jest drugim lub kolejnym,
 3. nie studiowali w Polsce w roku akademickim 2020/2021.

Uczelnie będą miały prawo rozszerzyć powyższe wymagania - np. o zapisy dotyczące posiadania ubezpieczenia zdrowotnego  czy ukończenia 18 roku życia.

Do obowiązków uczestników kursu będzie należało:

 1. sfinansowanie we własnym zakresie kosztów podróży – do miejsca odbywania Kursu i z powrotem,
 2. nie mniejsza niż 75% frekwencja na zajęciach obowiązkowych w ramach Kursu,
 3. udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie Kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem Kursu,
 4. udział w prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 5. współdziałanie z organizatorem Kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów Kursu,
 6. dbałość o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne.

Bez zmian pozostaną następujące elementy programu dla studentów:

Kursy odbywają się w lipcu i sierpniu i trwają 3 lub 4 tygodnie.

Celem Kursów jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym.

Program Kursu obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, bogaty program wycieczek i wyjść kulturalnych, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.

Udział w Kursie i wszystkich związanych z nim aktywnościach (a także zakwaterowanie i wyżywienie) jest dla uczestników Kursu bezpłatny.

Również kurs dla lektorów-cudzoziemców zachowa swoją dotychczasową formę:

Letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy prowadzą lektoraty z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Kurs odbywa się zwykle w sierpniu i trwa 3 tygodnie. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, metodycznych i językowych lektorów poprzez zajęcia językowe, ćwiczenia warsztatowe, hospitacje oraz wykłady dotyczące języka i kultury polskiej. Istotnym celem kursu jest także integracja ze środowiskiem lektorów języka polskiego jako obcego z różnych krajów i części świata.

Szacowana liczba uczestników to 30 osób.

W przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemiologicznego planowana jest realizacja kursów w formie zdalnej.

Wytyczne Agencji dotyczące rekrutacji dla uczelni organizujących kursy letnie dla studentów są następujące:

 1. przyjęcie na Kurs studentów, dla których uczestnictwo w kursie okaże się najbardziej użyteczne z punktu widzenia celów Kursu - czyli np. osób, które o Polsce wiedzą niewiele lub osób, które wiążą swoją karierę akademicką lub zawodową z Polską – np. przyszli lektorzy języka polskiego lub studenci studiów polonistycznych i polonoznawczych,
 2. przyjęcie na Kurs osób, których osiągnięcia, np. akademickie lub pozycja w środowisku, lub możliwości wpływania na opinię publiczną w swoim środowisku bądź kraju zwiększają prawdopodobieństwo, że pozytywne opinie o Polsce i życzliwy do niej stosunek upowszechnią się (np. preferowanie osób, które publikują swoje teksty),
 3. znaczący odsetek studentów z krajów wskazanych na załączonej liście krajów preferowanych (z programu Poland My First Choice),
 4. znaczący odsetek osób, które nie korzystały jeszcze z tej formy wsparcia Państwa Polskiego,
 5. różnorodność uczestników pod względem kraju pochodzenia, uczelni, środowisk, wydziałów, na których studiują.

Przy czym uczelnia będzie miała prawo uwzględnić w rekrutacji elementy dodatkowe.

W przypadku lektorów-cudzoziemców wytyczne Agencji są następujące:

 1. przyjęcie na kurs lektorów najbardziej aktywnych, prowadzących wiele godzin zajęć dla wielu różnych grup studentów;
 2. przyjęcie na kurs lektorów, których osiągnięcia, np. akademickie lub pozycja w środowisku, lub możliwości wpływania na opinię publiczną w swoim środowisku bądź kraju zwiększają prawdopodobieństwo, że pozytywne opinie o Polsce i życzliwy do niej stosunek upowszechnią się (np. osoby, które publikują swoje teksty);
 3. przyjęcie na kurs lektorów, dla których uczestnictwo w kursie okaże się najbardziej użyteczne z punktu widzenia celów Kursu (np. takich, którzy mają realną możliwość powiększenia liczby prowadzonych zajęć i chcą taką możliwość wykorzystać);
 4. różnorodność uczestników pod względem kraju pochodzenia, uczelni, środowisk, wydziałów, na których prowadzą kursy języka polskiego.

Wszystkie aktualne informacje na temat Programu będą się pojawiały w pierwszej kolejności w niniejszej zakładce.

Lista krajów wskazanych jako preferowane kraje zamieszkania uczestników Letnich kursów NAWA znajduje się tutaj

 

 

 

UMK NAWA 34 1

20180911 081609

UMK NAWA 136

 

 

Udostępnij

Menu