Letnie kursy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy do Polski!

Zapraszamy do kraju o niezwykłej tradycji wolności, tolerancji i demokracji – kraju, który stworzył pierwszą w Europie konstytucję oraz unię z Litwą będącą wzorem integracji z zachowaniem równych praw; kraju, w którego DNA jest pokojowe rozstrzyganie sporów, a jednocześnie kraju, który dzięki odzyskanej w 1989 roku suwerenności stał się miejscem dynamicznego rozwoju gospodarki i nauki oraz liderem regionu Europy środkowo-wschodniej.

Letnie kursy NAWA dają niepowtarzalną szansę nie tylko na naukę języka, ale także na zwiedzanie największych atrakcji turystycznych, na poznawanie polskiej kultury i historii, poznawanie Polaków oraz integrację z uczestnikami kursów z kilkudziesięciu krajów świata, którzy dzielą tę samą pasję do poznawania Polski i języka polskiego.

Uniwersytet Śląski zorganizuje pięć kursów:

 1. W Cieszynie - stacjonarny dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-28 sierpnia 2023 r.
 2. W Cieszynie - stacjonarny dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 sierpnia 2023 r.
 3. Zdalny intensywny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 lipca 2023 r.
 4. Zdalny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 lipca 2023 r.
 5. Zdalny kurs dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 lipca 2023 r.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizuje stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 3-23 lipca 2023 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zorganizuje w Lublinie stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 3-30 lipca 2023 r.

Uniwersytet Wrocławski zorganizuje stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 9-29 lipca 2023 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizuje stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 18-31 lipca 2023 r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizuje stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 24 lipca - 13 sierpnia 2023 r.

Uniwersytet Łódzki zorganizuje zdalny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 31 lipca - 20 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu kursów w poszczególnych ośrodkach oraz zapisów – szczególnie terminów i formularza – zostaną w kwietniu opublikowane na stronach poszczególnych uniwersytetów i – w postaci linków – w niniejszej zakładce.

Do udziału w kursie zaproszeni są:

 • studenci i nauczyciele akademiccy zagranicznych uczelni, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1,
 • lektorzy-cudzoziemcy, którzy prowadzą kursy z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Kursy – w tym wszystkie związane z nimi aktywności, a także (w wypadku kursów stacjonarnych) zakwaterowanie i wyżywienie - są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt podróży do Polski i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia medycznego wraz z pokryciem ewentualnych kosztów transportu do kraju zamieszkania. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, ale nie trzeba go wykupywać, jeśli kraj, którego obywatelstwo posiada uczestnik kursu, ma podpisane z Polską odpowiednie umowy.

Do obowiązków uczestników kursów należą także:

 • osiągnięcie wskazanej przez ośrodek organizujący kurs minimalnej frekwencji na zajęciach,
 • udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie w ciągu 14 dni od jej udostępnienia ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu,
 • współdziałanie z organizatorem i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu,
 • dbałość o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne (dotyczy kursów stacjonarnych).

Poniżej zamieszczone są szczegółowe opisy poszczególnych typów kursów z informacjami o tym, co one obejmują w wersji minimum. Zwykle ośrodki organizujące kursy oferują więcej niż minimum, ale szczegółowe informacje o programie kursów w poszczególnych ośrodkach pojawią się na stronach tych ośrodków w momencie rozpoczęcia przez nie rekrutacji.

Szczegolowy-opis-letniego-kursu-NAWA-dla-studentow-i-nauczycieli-akademickich

Szczegółowy opis zdalnego intensywnego letniego kursu NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich

Szczegółowy opis zdalnego letniego kursu NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich

Szczegółowy opis letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców

Szczegółowy opis zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców

 

 

Udostępnij