Letnie kursy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zapisz się do końca lutego, a w ciągu tygodnia dowiesz się, czy jesteś przyjęty

29 lutego br. kończy się pierwszy etap rekrutacji na wszystkie kursy. Na początku marca wszyscy, którzy się zgłoszą i spełniają wymagania Programu, otrzymają potwierdzenie przyjęcia na kurs, informację o braku przyjęcia lub o pozostaniu na liście rezerwowej.  

Rekrutacja będzie trwać do maja br. lub do wyczerpania się miejsc. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie, ponieważ analiza zgłoszeń i potwierdzanie przyjęć odbywa się na początku każdego miesiąca.

Wiemy już, gdzie i kiedy będą się odbywać kursy letnie w roku 2024!

Wszystkie kursy stacjonarne są intensywne (ok. 7 godzin zajęć w ciągu jednego dnia), natomiast kursy zdalne mogą być bardziej intensywne (ok. 6 godz. dziennie) lub standardowe (ok. 4 godz. dziennie).

Zapraszamy na kursy organizowane w roku 2024:

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zorganizuje stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w Lublinie w dniach 1-28 lipca 2024 r. Więcej informacji: https://www.kul.pl/aplikacja-nawa,111400.html

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zorganizuje stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w Lublinie w dniach 6-26 lipca 2024 r. Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/letni-kurs-nawa-2024,8072.htm

3. Uniwersytet Wrocławski zorganizuje dwa kursy dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 7-27 lipca 2024 r. : stacjonarny  we Wrocławiu i intensywny zdalny.

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zorganizuje stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w Poznaniu w dniach 22 lipca - 11 sierpnia 2024 r. Więcej informacji: https://schoolpl.amu.edu.pl/kurs-letni-nawa/

5. Uniwersytet Śląski zorganizuje pięć kursów w sierpniu: (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/):

 • stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w Cieszynie w dniach 1-28 sierpnia 2024 r.
 • zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.
 • intensywny zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.
 • stacjonarny kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców w Cieszynie w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.
 • zdalny kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 sierpnia 2024 r.

       Informacje o kursie dla lektorów można znaleźć tutaj

6. Uniwersytet Łódzki zorganizuje intensywny zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 5-25 sierpnia 2024 r. Formularz do zapisów dostępny tutaj 

 

Zapraszamy do Polski!

Zapraszamy do kraju o niezwykłej tradycji wolności, tolerancji i demokracji – kraju, który stworzył pierwszą w Europie konstytucję oraz unię z Litwą będącą wzorem integracji z zachowaniem równych praw; kraju, w którego DNA jest pokojowe rozstrzyganie sporów, a jednocześnie kraju, który dzięki odzyskanej w 1989 roku suwerenności stał się miejscem dynamicznego rozwoju gospodarki i nauki oraz liderem regionu Europy środkowo-wschodniej.

Letnie kursy NAWA dają niepowtarzalną szansę nie tylko na naukę języka, ale także na zwiedzanie największych atrakcji turystycznych, na poznawanie polskiej kultury i historii, poznawanie Polaków oraz integrację z uczestnikami kursów z kilkudziesięciu krajów świata, którzy dzielą tę samą pasję do poznawania Polski i języka polskiego.

Do udziału w kursie zaproszeni są:

 • studenci i nauczyciele akademiccy zagranicznych uczelni, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1,
 • lektorzy-cudzoziemcy, którzy prowadzą kursy z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Kursy – w tym wszystkie związane z nimi aktywności, a także (w wypadku kursów stacjonarnych) zakwaterowanie i wyżywienie - są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt podróży do Polski i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia medycznego wraz z pokryciem ewentualnych kosztów transportu do kraju zamieszkania. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, ale nie trzeba go wykupywać, jeśli kraj, którego obywatelstwo posiada uczestnik kursu, ma podpisane z Polską odpowiednie umowy.

Do obowiązków uczestników kursów należą także:

 • osiągnięcie wskazanej przez ośrodek organizujący kurs minimalnej frekwencji na zajęciach,
 • udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie w ciągu 14 dni od jej udostępnienia ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu,
 • współdziałanie z organizatorem i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu,
 • dbałość o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne (dotyczy kursów stacjonarnych).

Ważne: Jedna osoba może w jednym (np. 2024) roku uczestniczyć tylko w jednym kursie, nawet jeśli dostanie zaproszenie do udziału z kilku miejsc. W takim przypadku należy wybrać preferowany kurs oraz powiadomić o rezygnacji z pozostałych.

Wszystkie kursy z 2023 roku już się zakończyły. Osoby zainteresowane przyszłorocznymi kursami zapraszamy do sprawdzania niniejszej strony na początku 2024 roku.

Akredytację na realizację kursów języka polskiego w latach 2024-2026 mają ośrodki wskazane na tej liście, choć nie ma pewności, czy wszystkie akredytowane ośrodki poprowadzą kursy, na które mają akredytację; w każdym razie kursy będą organizowane wyłącznie przez ośrodki posiadające akredytację.

Planowany harmonogram działań programowych w roku 2024 jest następujący:

na przełomie stycznia i lutego opublikujemy informację o uczelniach, które będą organizować kursy oraz o terminach. Kilka tygodni później uczelnie zaczną publikować informacje o organizowanych przez siebie kursach, w tym o procesie rekrutacji i programie.

Wytyczne dotyczące rekrutacji na kursy stacjonarne dla studentów i nauczycieli akademickich są następujące:

 1. jak największy odsetek osób, które nie korzystały jeszcze z tej formy wsparcia Państwa Polskiego,
 2. jak największy odsetek studentów i nauczycieli akademickich pochodzących z krajów o wysokim poziomie akademickim wskazanych na załączonej liście,
 3. przyjęcie na kurs studentów i nauczycieli akademickich, które wiążą swoją karierę akademicką lub zawodową z Polską – np. osoby, które chcą studiować w Polsce czy przyszłych lektorów języka polskiego,
 4. przyjęcie na kurs osób, których osiągnięcia - np. akademickie - pozycja w środowisku lub możliwości wpływania na opinię publiczną w swoim środowisku bądź kraju zwiększają prawdopodobieństwo, że pozytywne opinie o Polsce i życzliwy do niej stosunek upowszechnią się - np. preferowanie osób, które publikują swoje teksty,
 5. różnorodność uczestników pod względem kraju pochodzenia, uczelni, środowisk, wydziałów, na których studiują.

Proces rekrutacji obejmuje:

 1. wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronach internetowych uczelni we wskazanych terminach,
 2. poinformowanie wszystkich kandydatów, którzy spełnili podstawowe wymagania, o przyjęciu na kurs lub umieszczeniu na liście oczekujących,
 3. potwierdzenie przez kandydata udziału w kursie po otrzymaniu informacji o przyjęciu. Należy regularnie sprawdzać swoją pocztę elektroniczną (również spam), gdyż w przypadku, gdy zaakceptowany kandydat nie potwierdzi udziału, osoba z listy oczekujących zostanie przyjęta na jego miejsce. Należy mieć też świadomość, że późne rezygnacje lub niepojawienie się kursie bez uprzedzenia (po wcześniejszym potwierdzeniu) jest dla uczelni wyjątkowo uciążliwe i może spowodować nieprzyjęcie w przyszłości danej osoby na kursy w kolejnych latach.
 4. utrzymywanie kontaktu z uczelnią poprzez regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej, aby wszystkie aktualne informacje docierały do kandydata; powinien on odpowiadać na pytania i prośby organizatorów oraz wypełnić test plasujący, jeśli zostanie o to poproszony.

Uczelnia prześle zaproszenie/potwierdzenie wszystkim kandydatom, którzy muszą się starać o wizę, aby przyjechać do Polski (dotyczy wyłącznie kursów stacjonarnych).

Każdy kolejny kurs letni ma w sobie coś nowego, ale mimo tego najlepszym sposobem na uzyskanie możliwie szczegółowych informacji na temat tego, jak będą wyglądać kursu w roku 2024 jest zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi roku 2023.

W roku 2023:

 Uniwersytet Śląski zorganizował pięć kursów:

w Cieszynie - stacjonarny dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-28 sierpnia 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/).

w Cieszynie - stacjonarny dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 sierpnia 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letni-kurs-dla-lektorow-cudzoziemcow/).

Zdalny intensywny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 lipca 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/).

Zdalny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 lipca 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/).

Zdalny kurs dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 lipca 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letni-kurs-dla-lektorow-cudzoziemcow/).

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 3-23 lipca 2023 r. Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8070,letni-stacjonarny-kurs-nawa-3-23-lipca-2023-r-zapraszamy,103031.chtm.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zorganizował w Lublinie stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 3-30 lipca 2023 r. Więcej informacji i formularz do zapisów: https://www.kul.pl/letni-kurs-nawa-rekrutacja-na-stypendium-trwa-do-30-kwietnia-2023,art_102440.html.

Uniwersytet Wrocławski zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 9-29 lipca 2023 r. Więcej informacji: https://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/20.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 18-31 lipca 2023 r. Więcej informacji: https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/letni-kurs-nawa/.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 24 lipca - 13 sierpnia 2023 r. – więcej informacji i zapisy: http://schoolpl.amu.edu.pl/kurs-letni-nawa/.

Uniwersytet Łódzki zorganizował zdalny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 31 lipca - 20 sierpnia 2023 r. Informacje dostępne są tutaj: https://www.sjpdc.uni.lodz.pl/studium-jezyka-polskiego-dla-cudzoziemcow-ul/szczegoly-sjpdc-aktualnosci/letnia-szkola-jezyka-historii-i-kultury-polskiej-nawa-kurs-online-43-2.

 

Poniżej zamieszczone są szczegółowe opisy poszczególnych typów kursów z informacjami o tym, co one obejmują w wersji minimum. Zwykle ośrodki organizujące kursy oferują więcej niż minimum, ale szczegółowe informacje o programie kursów w poszczególnych ośrodkach są dostępne na stronach tych ośrodków w momencie rozpoczęcia przez nie rekrutacji.

Szczegółowy-opis-letniego-kursu-NAWA-dla-studentow-i-nauczycieli-akademickich

Szczegółowy opis zdalnego intensywnego letniego kursu NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich

Szczegółowy opis zdalnego letniego kursu NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich

Szczegółowy opis letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców

Szczegółowy opis zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców

 

W załączniku znajduje się lista krajów, których obywatelstwo daje preferencje w procesie rekrutacji na kurs: Lista krajów preferowanych

 

Informacji o kursach w ramach programu Letnie kursy NAWA udziela koordynator Programu – Adam Brańko:
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 22 390 35 10
Tel. komórkowy: +48 451 058 650

 

 

Udostępnij