Letnie kursy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy do Polski!

Zapraszamy do kraju o niezwykłej tradycji wolności, tolerancji i demokracji – kraju, który stworzył pierwszą w Europie konstytucję oraz unię z Litwą będącą wzorem integracji z zachowaniem równych praw; kraju, w którego DNA jest pokojowe rozstrzyganie sporów, a jednocześnie kraju, który dzięki odzyskanej w 1989 roku suwerenności stał się miejscem dynamicznego rozwoju gospodarki i nauki oraz liderem regionu Europy środkowo-wschodniej.

Letnie kursy NAWA dają niepowtarzalną szansę nie tylko na naukę języka, ale także na zwiedzanie największych atrakcji turystycznych, na poznawanie polskiej kultury i historii, poznawanie Polaków oraz integrację z uczestnikami kursów z kilkudziesięciu krajów świata, którzy dzielą tę samą pasję do poznawania Polski i języka polskiego.

Do udziału w kursie zaproszeni są:

  • studenci i nauczyciele akademiccy zagranicznych uczelni, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1,
  • lektorzy-cudzoziemcy, którzy prowadzą kursy z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Kursy – w tym wszystkie związane z nimi aktywności, a także (w wypadku kursów stacjonarnych) zakwaterowanie i wyżywienie - są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt podróży do Polski i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia medycznego wraz z pokryciem ewentualnych kosztów transportu do kraju zamieszkania. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, ale nie trzeba go wykupywać, jeśli kraj, którego obywatelstwo posiada uczestnik kursu, ma podpisane z Polską odpowiednie umowy.

Do obowiązków uczestników kursów należą także:

  • osiągnięcie wskazanej przez ośrodek organizujący kurs minimalnej frekwencji na zajęciach,
  • udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie w ciągu 14 dni od jej udostępnienia ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu,
  • współdziałanie z organizatorem i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu,
  • dbałość o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne (dotyczy kursów stacjonarnych).

Ważne: Jedna osoba może w jednym (np. 2024) roku uczestniczyć tylko w jednym kursie, nawet jeśli dostanie zaproszenie do udziału z kilku miejsc. W takim przypadku należy wybrać preferowany kurs oraz powiadomić o rezygnacji z pozostałych.

Wszystkie kursy z 2023 roku już się zakończyły. Jeśli ktoś brał udział w kursie i nie wypełnił jeszcze ankiety ewaluacyjnej, bardzo prosimy o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku.

Osoby zainteresowane przyszłorocznymi kursami zapraszamy do sprawdzania niniejszej strony na początku 2024 roku.

Akredytację na realizację kursów języka polskiego w latach 2024-2026 mają ośrodki wskazane na tej (https://nawa.gov.pl/images/AKREDYTACJE/2023/WYNIKI-postepowania-akredytacyjnego_2023.pdf) liście, choć nie ma pewności, czy wszystkie akredytowane ośrodki poprowadzą kursy, na które mają akredytację; w każdym razie kursy będą organizowane wyłącznie przez ośrodki posiadające akredytację.

W roku 2023:

 Uniwersytet Śląski zorganizował pięć kursów:

w Cieszynie - stacjonarny dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-28 sierpnia 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/).

w Cieszynie - stacjonarny dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 sierpnia 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letni-kurs-dla-lektorow-cudzoziemcow/).

Zdalny intensywny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 lipca 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/).

Zdalny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 1-21 lipca 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/).

Zdalny kurs dla lektorów-cudzoziemców w dniach 1-21 lipca 2023 r. (więcej informacji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letni-kurs-dla-lektorow-cudzoziemcow/).

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 3-23 lipca 2023 r. Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8070,letni-stacjonarny-kurs-nawa-3-23-lipca-2023-r-zapraszamy,103031.chtm.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zorganizował w Lublinie stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 3-30 lipca 2023 r. Więcej informacji i formularz do zapisów: https://www.kul.pl/letni-kurs-nawa-rekrutacja-na-stypendium-trwa-do-30-kwietnia-2023,art_102440.html.

Uniwersytet Wrocławski zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 9-29 lipca 2023 r. Więcej informacji: https://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/20.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 18-31 lipca 2023 r. Więcej informacji: https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/letni-kurs-nawa/.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował stacjonarny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 24 lipca - 13 sierpnia 2023 r. – więcej informacji i zapisy: http://schoolpl.amu.edu.pl/kurs-letni-nawa/.

Uniwersytet Łódzki zorganizował zdalny kurs dla studentów i nauczycieli akademickich w dniach 31 lipca - 20 sierpnia 2023 r. Informacje dostępne są tutaj: https://www.sjpdc.uni.lodz.pl/studium-jezyka-polskiego-dla-cudzoziemcow-ul/szczegoly-sjpdc-aktualnosci/letnia-szkola-jezyka-historii-i-kultury-polskiej-nawa-kurs-online-43-2.

Poniżej zamieszczone są szczegółowe opisy poszczególnych typów kursów z informacjami o tym, co one obejmują w wersji minimum. Zwykle ośrodki organizujące kursy oferują więcej niż minimum, ale szczegółowe informacje o programie kursów w poszczególnych ośrodkach są dostępne na stronach tych ośrodków w momencie rozpoczęcia przez nie rekrutacji.

Szczegółowy-opis-letniego-kursu-NAWA-dla-studentow-i-nauczycieli-akademickich

Szczegółowy opis zdalnego intensywnego letniego kursu NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich

Szczegółowy opis zdalnego letniego kursu NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich

Szczegółowy opis letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców

Szczegółowy opis zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców

 

W załączniku znajduje się lista krajów, których obywatelstwo daje preferencje w procesie rekrutacji na kurs: Lista krajów preferowanych

 

Informacji o kursach w ramach programu Letnie kursy NAWA udziela koordynator Programu – Adam Brańko:
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 22 390 35 10
Tel. komórkowy: +48 451 058 626

 

 

Udostępnij