Program Lektorzy - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA współpracuje z zagranicznymi akademickimi ośrodkami nauczania języka polskiego w oparciu o umowy międzyrządowe i porozumienia międzyresortowe. W zawieranych przez Polskę umowach i porozumieniach międzynarodowych w sprawie współpracy w dziedzinie edukacji i kultury znajdują się zapisy o wzajemnej promocji, upowszechnianiu i rozwijaniu współpracy dotyczącej nauczania języków obu stron podpisujących umowę. Nawiązywanie kontaktów i realizacja współpracy zgodnie z zapisami ww. umów odbywa się za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2019/2020. W wyniku procedury rekrutacyjnej do zagranicznych ośrodków akademickich współpracujących z NAWA skierowani zostaną najlepsi lektorzy – kompetentni i zaangażowani, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce (zgodnie z programem ośrodka przyjmującego). Profesjonalizm i zaangażowanie skierowanych lektorów będzie gwarancją skutecznej realizacji celów wynikających z ustawy o NAWA, w tym przede wszystkim upowszechniania języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Beneficjenci Programu będą utrzymywać kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury, przedstawicielami biznesu oraz innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę umożliwiającą poznanie Polski i polszczyzny. O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, lektorzy języka polskiego z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. 

Formą współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, w których istnieją katedry lub lektoraty języka polskiego, jest przede wszystkim kierowanie do nich lektorów języka polskiego, zgodnie z określonym przez te uczelnie zapotrzebowaniem. Zasady kierowania lektorów na najbliższy rok akademicki (2019/2020) reguluje Regulamin Programu 

Udostępnij