Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 27/2020 z dnia 15.09.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of excellence.

Cel Programu i uprawnieni Wnioskodawcy

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

Wniosek w Programie składa indywidualnie naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2019.  NAWA uznaje certyfikat SoE jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. Finansowanie w ramach Programu obejmuje comiesięczne Stypendium na czas pobytu naukowego w polskim Ośrodku goszczącym, uwzględniające koszty utrzymania, dodatek mobilnościowy oraz  dodatek szkoleniowy. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Termin realizacji projektów

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny naukowca przyjeżdżającego do Polski, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.

Przyjazd w ramach stypendium powinien rozpocząć się najwcześniej 1 grudnia 2020 r., a najpóźniej 1 czerwca 2021 r.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 15 września do 15 października 2020 roku do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Dokumentacja programu

Regulamin Programu

Wzór wniosku

Wzór zaproszenia z ośrodka goszczącego

Wzór umowy

Wzór raportu częściowego i raportu końcowego

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację naboru

2 976 000 zł

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.

Udostępnij