Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, przy wsparciu pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców, przygotowała projekt umowy pomiędzy polską jednostką naukową a zagranicznym naukowcem. Umowa jest zgodna z wytycznymi znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach. Zachęcamy do wykorzystania projektu zarówno w przypadku przyjmowania do Państwa jednostek naukowców w ramach Programu im. Ulama, jak również w ramach Państwa własnych działań.

Formularz do pobrania

Udostępnij