Regulamin Programu im. prof. Walczaka (wersja do pobrania)

 

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu programu stypendialnego im. prof. Walczaka
(edycja pierwsza 2019)

18 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie programu stypendialnego im. prof. Walczaka (edycja pierwsza 2019). 

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

 „Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd nie może rozpocząć się wcześniej niż 15 października 2019 r. ani nie później niż 31 grudnia 2020 r.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawieszenie realizacji projektu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli zaistniały czynniki uniemożliwiające jego realizację. W okresie zawieszenia stypendium nie przyznaje się.”.

Udostępnij