EURAXESS skończył 20 lat! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Z okazji 20-lecia europejskiej sieci EURAXESS w dniach 10-12 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach – Europejskim Mieście Nauki 2024 odbyła się konferencja EURAXESS Biennial Conference 2024. Była to niesamowita i unikalna okazja do wymiany doświadczeń, porozmawiania z członkami sieci z 43 krajów członkowskich oraz poznania się bliżej w ramach networkingu. Ponadto po raz pierwszy w swojej historii wydarzenie związanie z EURAXESS odbyło się w Polsce.

Jak wspomniał w trakcie otwarcia konferencji Manuel Aleixo z Komisji Europejskiej –20 lat Euraxess to piękny wiek, wiek pełen obietnic i wielu szans na przyszłość. Ta sieć to nie tylko owocna współpraca, która realizowana jest przez Brukselę, ale przez wszystkie państwa członkowskie. Euraxess jest kluczowy jeśli chodzi o promowanie nauki w Europie i wzmacnianie jej konkurencyjności na świecie.

W trakcie swojego przemówienia otwierającego dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zauważył, że Polska ma swoje zobowiązania wobec nauki, technologii i innowacji. Dzięki Unii Europejskiej dostaliśmy dostęp do programów naukowych, wymian akademickich i możemy być częścią sieci Euraxess. Profesor zwrócił również uwagę na fakt, że 20-lecie Euraxess zbiega się z 20-leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu możemy być aktywnym członkiem sieci i wprowadzać najwyższe standardy w nauce. Minister podkreślił też, że kluczem do osiągania najwyższej jakości nauki w Polsce jest jej umiędzynarodowienie, czego dowodem jest zorganizowany w maju tego roku w Gdańsku I Kongres Umiędzynarodowienia.

Zapytany o to, jak zatrzymać naukowców w Europie, minister odpowiedział, że potrzebne jest większe finansowanie nauki i wzrost stypendiów oraz ciągłe podnoszenie pozycji naszych uczelni i naukowców. Potrzebne jest również zwiększanie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Wspomniano przy tej okazji również o dwóch programach NAWA, które mają na celu powstrzymanie drenażu mózgów i podniesienie pozycji Polski a arenie europejskiej nauki– Polskie Powroty NAWA i Poland My First Choice NAWA.

Jak wskazała w swoim przemówieniu p.o. dyrektor NAWA, dr Zofia Sawicka – W naszym dynamicznym świecie rola naukowców staje się coraz ważniejsza, bardziej zróżnicowana i odpowiedzialna – zarówno pod względem zadawanych pytań jak i proponowanych rozwiązań. Zauważyła również, że często łączą oni badania z różnymi funkcjami i zadaniami w sektorze akademickim, publicznym i prywatnym. Dr Sawicka wymieniła też punkty, które wskazują w jaki sposób NAWA wspiera naukowców w mobilności:

  • Program Welcome to Poland;
  • Finansowanie stypendiów dla opiekuna naukowego przyjeżdżających naukowcó1), aby mieć pewność, że nasi stypendyści otrzymają odpowiednią pomoc we wszystkich kwestiach związanych z życiem i pracą;
  • Byliśmy jedną z pierwszych agencji w Europie, która wprowadziła dofinansowanie dla naukowców z niepełnosprawnością podróżujących z asystentem;
  • NAWA była partnerem w projekcie UniWeliS finansowanym przez Erasmus + i koordynowanym przez SAIA.

Na tych czterech punktach nie poprzestajemy. Kolejnym krokiem zaplanowanym na ten rok jest stworzenie sieci NAWA-EURAXESS w 16 polskich regionach – dodała dr Zofia Sawicka.

W trakcie konferencji przedstawiono również nowy wygląd odnowionej platformy EURAXESS i ERA Talent. Rozmawialiśmy także o ewolucji sieci Wybrzmiał tu fakt, że główną siłą tej sieci są ludzie – ludzie oddani, którzy szukają rozwiązań – naukowcy i naukowczynie.

Drugiego dnia konferencji odbyło się 16 warsztatów, w trakcie których można było wymienić się doświadczeniami oraz zdobyć unikalną wiedzę od profesjonalistów. Tematy warsztatów dotykały bardzo aktualnych i współczesnych problemów – dla badaczy i nie tylko. Omawiano  dobre praktyki w zakresie mobilności: co powinniśmy wiedzieć, aby jak najlepiej pomóc badaczom uchodźcom, jak dbać o dobre samopoczucie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego badaczy i badaczek, czy jak zarządzać różnicami w komunikacji międzykulturowej.

Ostatniego dnia mogliśmy wysłuchać inspirującego przemówienia Manuela Heitora, Profesora z Instituto Superior Técnico (Lizbona), byłego ministra nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Portugalii. Przedstawił założenia „Manifestu dla Młodego Badacza”, w którym podkreślono, że ostatnie kryzysy związane np. z pandemią COVID-19, zmianami klimatycznymi czy trwającą wojna w Ukrainie spotęgowały problemy stojące przed młodym pokoleniem naukowców i naukowczyń. Dlatego bardziej niż zwykle powinniśmy ich wspierać i motywować. Profesor zauważył również, że w całej Europie panuje powszechna zgoda, co do potrzeby dalszego przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów badawczych. Wymaga to jednak współpracy pomiędzy Unią Europejską oraz publicznym i prywatnym sektorem, włączając w to organizacje pozarządowe. Współpraca ta powinna obejmować zwiększenie finansowania badań i rozwoju, podniesienie stypendiów naukowych, stworzenie nowego programu finansowanego przez UE dla młodych naukowców i naukowczyń, czy modernizację i aktualizację przestarzałych kodeksów prawnych i kodeksów zatrudniania.

To było  niezwykle inspirujące i ważne wydarzenie dla całej sieci EURAXESS oraz okazja do spotkania się z członkami inicjatywy z całego świata. Warto podkreślić również fakt, że wydarzenie takiej rangi odbyło się w Polsce.

Polska należy do sieci EURAXESS od początku jej istnienia – od 2004 roku. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od 1 stycznia 2022 r. pełni funkcję koordynatora EURAXESS w Polsce i administruje polską stroną.

Na stronie wydarzenia można znaleźć również nagrania z poszczególnych panelów, które odbyły się na przestrzeni trzech dni konferencji, z wyłączeniem warsztatów. 

 

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 17

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 34

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 39

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 47

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 52

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 54

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 60

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 67

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 72

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 79

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 104

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 203

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 89

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 92

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 117

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 119

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 127

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 129

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 133

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 142

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 145

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 167

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 170

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 174

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 185

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 195

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 203

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 204

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 214

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 224

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 229

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 231

euraxess

10 06 EURAXESS Biennial Conference NAWA 2024 252

eu3

eu2

eu1

eu4

Udostępnij