Pierwsi polscy beneficjenci inicjatywy IMPRESS_U - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wraz z amerykańską National Science Foundation (U.S.NSF) prowadzi nabór wniosków do programu wsparcia dla ukraińskich naukowców - IMPRESS-U.

Dzięki inicjatywie U.S.NSF, jednej z największych agencji finansujących badania i edukację na świecie, możliwe będzie wsparcie projektów naukowych i technicznych, integrujących ukraińskich naukowców z międzynarodową społecznością badawczą. 

NAWA, w ramach swojego zaangażowania, sfinansuje co najmniej dziesięć grantów uzupełniających, tzw. International Supplements, które zakładają rozbudowanie istniejących przedsięwzięć badawczych finansowanych przez U.S.NSF o nowe komponenty i partnerstwa z badaczami z Ukrainy i Polski.

dr Zofia Sawicka - Inicjatywa IMPRESS-U to realne wsparcie naukowych i technicznych projektów, integrujących ukraińskich naukowców z międzynarodową społecznością badawczą.    

"W ramach swoich kosztów, czyli 7 mln zł, będziemy finansować wynagrodzenia dla członków grupy badawczej, stypendia, koszty związane z mobilnością i inne koszty związane z prowadzeniem badań. Całość budżetu projektu po polskiej stronie w ramach jednego projektu nie może przekroczyć 1 mln zł na okres 2 lat" - powiedziała zastępca dyrektora NAWA dr Zofia Sawicka. Dodała też, że pierwsze trzy projekty właśnie zostały zatwierdzone do realizacji.

1 1

„Amerykańska National Science Foundation jest pod wrażeniem ogromnej liczby wysokiej jakości aplikacji do programu IMPRESS-U, które otrzymaliśmy. Zwracamy szczególną uwagę na klarowność i zakres proponowanych badań, ich nowatorstwo i wyjątkowość podejścia badawczego, a także rolę międzynarodowych partnerów oraz potencjalny wkład w integrację ukraińskich badaczy z globalną społecznością naukową. Tworzenie nowoczesnego ekosystemu badań, edukacji i innowacji w Ukrainie ma ogromne znaczenie. Oczekujemy, że wiele dofinansowanych projektów zaowocuje trwałą, dobrą współpracą na wiele lat” – mówi dr Maija M. Kukla - Dyrektor programowy z Biura Międzynarodowej Nauki i Inżynierii U.S.NSF.

 

"Integration of UA-PL-USA students and researchers to advanced science and technology of amorphous materials"

Finansowanie NAWA 518 340 PLN

 

Integration of UA-PL-USA students and researchers to advanced science and technology of amorphous materials

 

Pierwszy projekt „Integracja studentów i badaczy UA-PL-USA z zaawansowaną nauką i technologią materiałów amorficznych”, jest koordynowany przez dra Yaroslava Shpotyuka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyjątkowość tego projektu polega na połączeniu doświadczenia i wiedzy trzech uczestniczących w nim instytucji: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Austin Peay State University i Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki w realizacji trzech podprojektów, które należą do jednego obszaru - nauki o materiałach amorficznych.

Każdy podprojekt został zaproponowany przez inną instytucję i będzie nadzorowany przez jej koordynatora, podczas gdy dwie pozostałe instytucje będą uczestniczyć w jego realizacji. Oczekuje się, że realizacja projektu przyniesie nowe metody diagnostyczne w medycynie, a także przełomowe wyniki w zakresie badań nad materiałami, używanymi w produkcji pokryć antybakteryjnych oraz pozwoli na nowe zastosowanie materiałów amorficznych w fotonice.

 

Obraz3

„Pomyślna realizacja tej części badań, za którą odpowiadam, znacznie skróci czas wykrywania chorób, szczególnie w przypadku choroby Fabry'ego, gdzie konwencjonalne metody diagnostyczne wymagają analizy genetycznej.

Szybka identyfikacja złożonych biomolekuł, stanowiących markery wielu rzadkich chorób, to nie tylko redukcja kosztów diagnostyki, ale też ogromne znaczenie dla ochrony zdrowia, a czasami także i życia ludzkiego”

– mówi dr Yaroslav Shpotyuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

„W wyniku badań, które koordynuję, powstanie zaawansowany materiał szklany, który można będzie zastosować w produkcji sprzętu medycznego i powłok antybakteryjnych. Obecne szkła antybakteryjne nie są wystarczająco trwałe, co przekłada się na stopień ich niezawodności. Nowy materiał szklany, nad którym pracujemy, zapobiegnie rozprzestrzenianiu się chorób bakteryjnych w środowisku szpitalnym czy klinicznym. Powłoka antybakteryjna będzie miała też szersze zastosowanie, na przykład w miejscach takich jak szkoły, siłownie, biura i inne przestrzenie publiczne"

– przekonuje dr Andriy Kovalskiy z Austin Peay State University.

Obraz4

 

Obraz5

O podprojekcie nadzorowanym przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie mówi prof. Andriy Luchechko, jego koordynator: Białe diody LED (WLEDs) są integralną częścią technologii oświetlenia półprzewodnikowego ze względu na ich znaczną przewagę nad tradycyjnymi źródłami światła, obejmującą niskie zużycie energii elektrycznej, dłuższą żywotność i wysoką wydajność. Wstępne badania pokazują, że szkła lito-borowe domieszkowane cerem (Ce) i dysprozem (Dy) mają ogromny potencjał w zakresie opracowania nowego typu wydajnych luminoforów do rozwiązań WLED. Zatem w ramach tego podprojektu zbadane zostaną nowe matryce szklane domieszkowane jonami metali ziem rzadkich."

 

Zdaniem współpracujących koordynatorów wszystkie opisane projekty znacząco wpłyną na wyniki nowych ważnych badań naukowych. Jednak najważniejszym celem tego projektu jest zaangażowanie studentów z uczestniczących instytucji w międzynarodową współpracę naukową. Tworzenie wspólnych zespołów badawczych, złożonych ze studentów i naukowców ma na celu wykorzystanie naukowego i intelektualnego synergizmu różnych systemów edukacyjnych: Polski, Ukrainy i USA. Ponadto projekt ten pozwoli jego uczestnikom zapoznać się z kulturą innych krajów biorących w nim udział.

 

Spectral and geometric methods for damped wave equations with applications to fiber lasers

 

"Spectral and geometric methods for damped wave equations with applications to fiber lasers"

Finansowanie NAWA 596 880 PLN

 

Koordynatorem drugiego projektu, „Metody spektralne i geometryczne dla zaburzonych równań falowych z zastosowaniami do laserów światłowodowych”, jest prof. Yuriy Tomilow z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

Projekt dotyczy matematyki stosowanej i znajduje się na pograniczu teorii układów dynamicznych, analizy i fizyki matematycznej. W jego ramach zostaną przeprowadzone badania własności spektralnych i asymptotycznych zaburzonych równań falowych na rozmaitościach i grafach metrycznych oraz zastosowania tych własności do modelowania laserów światłowodowych.

 

"A  Universal Biosensing Platform Amplifying Signals Produced by NAD+/NADH-Dependent Enzymes"

Finansowanie NAWA 646 580 PLN

 

A  Universal Biosensing Platform Amplifying Signals Produced by NAD+/NADH-Dependent Enzymes

 

Trzeci, współfinansowany przez NAWA projekt -  “A Universal Biosensing Platform Amplifying Signals Produced by NAD+/NADH-Dependent Enzymes” będzie realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnikiem UW jest dr Klaudia Kaniewska.

 

„Celem naszego projektu jest stworzenie nowatorskich systemów regulowanych wieloma sygnałami, które integrują chimeryczny enzym z "inteligentnymi" hydrożelami i nanocząstkami magnetycznymi - mówi dr Oleh Smutok z Wydziału Chemii i Nauk Biomolekularnych Uniwersytetu Clarkson.

Otworzy to nowe możliwości w różnych obszarach biosensoryki, w tym w zastosowaniach biomedycznych, środowiskowych i kryminalistycznych.

 

Prof. Evgeny Katz z Wydziału  Chemii i Nauk Biomolekularnych, z Uniwersytetu Clarkson, o zaletach międzynarodowej współpracy mówi tak: „Nowatorskie badania sformułowane w niniejszym suplemencie zwiększają funkcjonalność procesu biosensorycznego, opartego na enzymie chimerycznym NAD+/NADH poprzez włączenie go do "inteligentnych" materiałów reagujących na sygnał (hydrożeli i/lub nanocząstek magnetycznych). Należy podkreślić, że sztuczne enzymy allosteryczne aktywowane kofaktorami NAD+ lub NADH nigdy wcześniej nie zostały stworzone i zbadane. Przedstawione przez nas nowatorskie podejście rozwiązuje problem kosztownej i czasochłonnej syntezy sztucznego chimerycznego enzymu dla każdego nowego analitu. Pierwotna propozycja rozwiązuje ten problem poprzez połączenie komercyjnych enzymów NAD+/NADH, które są dostępne dla wielu różnych substratów analitu, z chimerycznym enzymem specyficznym dla kofaktorów NAD+ lub NADH. Rzeczywiście, pierwszy enzym wytwarza kofaktory NAD+ lub NADH w odpowiedzi na liczne możliwe anality, a następnie drugi enzym wiąże wytworzony kofaktor i przekłada zmiany konformacyjne na jednostkę biokatalityczną, włączając ją i aktywując reakcję biokatalityczną. W ten sposób wiązanie pojedynczej cząsteczki analitu aktywuje reakcję biokatalityczną, wytwarzając wzmocniony sygnał wyjściowy. Teraz, dzięki międzynarodowej współpracy, połączymy te enzymy z inteligentnymi materiałami, aby zwiększyć ich funkcjonalność.”

 

Doktor Klaudia Kaniewska podkreśla, że ta współpraca jest ważna między innymi z powodu jej multidyscyplianrnego i międzynarodowego charakteru. „Proponowane badania wymagają podejścia wielodyscyplinarnego, ponieważ stanowią połączenie różnych dziedzin badawczych (biologia syntetyczna, bioelektrochemia, chemia materiałów "inteligentnych" reagujących na sygnał), prowadząc do wyników w dziedzinie biosensoryki, które nie mogą być uzyskane bez tego wielodyscyplinarnego podejścia, dlatego praca w międzynarodowym zespole jest kluczowa dla sukcesu projektu. To świetna okazja do nawiązania długoterminowej współpracy i wymiany doświadczeń, a także ma aspekt edukacyjny poprzez wprowadzenie młodych badaczy do międzynarodowej społeczności naukowej” – mówi dr Kaniewska.

 

Prof. Mychajło Gonczar z Instytutu Biologii Komórki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy dodaje: „Należy zauważyć, że systemy enzymatyczne z sygnałem wzmacnianym i zdolnością do przełączania się znajdą wiele zastosowań w obszarach naukowych i technologicznych, związanych z biosensoryką, ale nie będą używane bezpośrednio w tradycyjnych rozwiązaniach dotyczących czujników. Te zastosowania obejmą, ale nie będą ograniczone do, systemów obliczeniowych opartych na enzymach, gdzie przetwarzanie sygnałów będzie wykonywane w trybie binarnym (0,1 / Prawda/Fałsz), naśladując operacje logiki Boola i inne zadania obliczeniowe (np. pół-dodawanie/pełno-dodawanie, urządzenia bezpieczeństwa z klawiaturą itp.). Inne możliwe zastosowanie może obejmować systemy bioelektroniczne o zdolności do przełączania, na przykład, sygnałowo-kontrolowane ogniwa biopaliwowe działające jako implantowane lub noszone przez użytkownika bioelektroniczne urządzenia z funkcją adaptacyjną.”

 

Zdaniem dra Marcina Karbarza z Uniwersytetu Warszawskiego te badania podstawowe  dają obietnicę licznych zastosowań uniwersalnego biosensora zintegrowanego z materiałami reagującymi na sygnał. „Wyniki naszych badań doprowadzą do nowej ogólnej koncepcji biosensorów z łatwą adaptacją do różnych analitów mierzonych z bardzo wysoką czułością (subnanomolarnych stężeń), kontrolowanych przez różnorodne sygnały fizyczne (elektryczne lub magnetyczne). Otworzy to nowe możliwości w różnych podobszarach biosensoryki, obejmujących zastosowania biomedyczne, środowiskowe, kryminalistyczne, bezpieczeństwa wewnętrznego itp.” – dodaje dr Karbarz.

 

 

"Sustainable intelligent software enhanced with parallel co-processors for future high-energy physics experiments"

Finansowanie NAWA 570 400  PLN

 

 NAWA Impress U project Sustainable v2 002

 

Koordynatorem projektu „Zrównoważone inteligentne oprogramowanie wzbogacone o współprocesory równoległe do przyszłych eksperymentów z wysokoenergetyczną fizyką” jest prof. Tomasz Szumlak z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie.

Międzynarodowa współpraca między naukowcami, programistami i ekologami z AGH, Uniwersytetu Princeton University, Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i Uniwersytetu Wileński ma zapewnić zrównoważony rozwój technologii w fizyce wysokich energii przy przestrzeganiu zasad etyki danych i z troską o środowisko naturalne.

IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine) to efekt międzynarodowego porozumienia organizacji grantowych z sześciu krajów: USA (U.S.NSF i NASEM), Polski (NAWA i NCN), Ukrainy (NRFU), Estonii (ETAG), Łotwy (LCS) i Litwy (RCL). Program IMPRESS-U wesprze badania w dowolnej dziedzinie nauki, inżynierii, edukacji i innowacji. W ramach partnerstwa do U.S.NSF mogą być składane propozycje wspólnych przedsięwzięć, realizowanych przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy i badaczami z przynajmniej jednego kraju partnerskiego. Szczególnie poszukiwane będą projekty, które zwiększają efektywność w ramach partnerstw międzynarodowych, wspierają kadrę naukową oraz przyczyniają się do budowania nowoczesnego ekosystemu badań, edukacji i innowacji w Ukrainie.

 

"DARE: Detecting and Recognizing Euphemisms"

Finansowanie NAWA  345 200 PLN

 

NAWA Impress U project Dare v1

 

 

Projekt „IMPRESS-U: DARE: wykrywanie i rozpoznawanie eufemizmów” koordynuje dr Witold Kieraś z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. To wspólny projekt realizowany we współpracy z badaczami z Montclair State University i Ivan Franko National University of Lviv, którego celem jest rozszerzenie badań nad wykrywaniem i interpretacją eufemizmów w językach ukraińskim, polskim i rosyjskim. Inicjatywa koncentruje się na opracowaniu zaawansowanych algorytmów rozpoznawania eufemizmów i badaniu możliwości interpretacji w tym kontekście modeli językowych opartych na sieciach neuronowych. Projekt opiera się na istniejących zbiorach danych w językach: angielskim, joruba, hiszpańskim i chińskim mandaryńskim oraz łączy metody motywowane lingwistycznie z podejściem opartym na sieciach neuronowych (transformatorach), aby rozwiązać zniuansowany problem  wykrywania eufemizmów w danych wielojęzycznych.

Projekt może wnieść znaczący wkład w dziedzinę przetwarzania języka naturalnego (NLP) przez zwiększenie zdolności systemów sztucznej inteligencji do przetwarzania języka eufemistycznego. Ma na celu odkrycie, w jaki sposób modele neuronowe rozumieją i reprezentują eufemizmy, koncentrując się na mechanizmach atencji i własnościach lingwistycznych różnych języków. Włączając dane o eufemizmach ukraińskich, polskich i rosyjskich, projekt IMPRESS-U: DARE pozwoli na głębsze zrozumienie niuansów językowych, oferując cenny wgląd w dynamikę kulturową i ewolucję językową eufemizmów.

IMPRESS-U: DARE będzie wspierać międzykulturowe porozumienie i współpracę, przyczyniając się do rozwoju algorytmów NLP wrażliwych kulturowo. Międzynarodowe partnerstwo w ramach projektu promuje wymianę akademicką, wychowuje kolejne pokolenie ekspertów w dziedzinie językoznawstwa i informatyki oraz wzmacnia globalną współpracę w społeczności lingwistyki komputerowej. Skupienie się projektu na wglądzie międzykulturowym zapewni wszechstronne zrozumienie tego, jak różne społeczeństwa radzą sobie z drażliwymi tematami, przyczyniając się do szerszego zrozumienia komunikacji międzyludzkiej i implikacji kulturowych.

Projekt zakłada znaczącą współpracę z międzynarodowymi ekspertami. Planowane działania obejmują gromadzenie i opisywanie danych w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim, tworzenie kompleksowych wielojęzycznych korpusów eufemizmów oraz angażowanie studentów i badaczy w praktyczne doświadczenia w zakresie analizy językowej i modelowania komputerowego.

Projekt przyczyni się do rozwoju sztucznej inteligencji w rozumieniu ludzkiego tekstu i komunikacji. Badania połączą językoznawstwo, informatykę i analizę kulturową, oferując nowe zbiory danych i ustalenia interesujące dla wielu dziedzin akademickich. Wkład ten zwiększy nasze zrozumienie języka i jego implikacji kulturowych, zapewniając głębszy wgląd w komunikację międzyludzką.

 

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły do 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji o naborze: https://nawa.gov.pl/naukowcy/impress-u

 

 

Udostępnij