Otwarty nabór wniosków do programu Anders NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA otwiera nabór wniosków do programu stypendialnego dla Polonii im. Generała Władysława Andersa. To już siódma edycja programu, dzięki któremu już ponad 4 tysiące młodych osób polskiego pochodzenia z różnych części świata – od Brazylii przez Niemcy po Uzbekistan – przyjechało na studia do Polski.

"Program im. gen. Władysława Andersa daje szansę Polakom mieszkającym na całym świecie na bezpłatne studiowanie w Polsce. Dzięki niemu staramy się dotrzeć do maturzystów polskiego pochodzenia na wszystkich kontynentach, we wszystkich państwach świata, aby mogli poznać walory studiowania w Polsce, odbycia nieodpłatnego cyklu kształcenia na uczelniach publicznych. Wszystkich młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, polski paszport, polskie obywatelstwo, czy też korzystają z Karty Polaka, zachęcamy, by kontynuowali swoją edukację na poziomie wyższym w polskich uczelniach, które stanowią gwarancję jakości i uznawalności dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego" - powiedział dr Dawid Kostecki - Dyrektor NAWA.

Na realizację tegorocznych naborów NAWA zaplanowała blisko 32 mln złotych, spośród których blisko 28 mln złotych to środki przeznaczone na realizację stypendiów w ramach naboru na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie.

Od początku realizacji programu do NAWA wpłynęło ponad 10 tysięcy wniosków przedstawicieli Polonii z całego świata, a ponad 4000 młodych osób polskiego pochodzenia podjęło studia w Polsce ze stypendium Anders NAWA. Średnio w ciągu roku z programem Anders NAWA kształci się ok. 2400 osób.

Oprócz wprowadzonej od roku akademickiego 2023/24 jednolitej stawki stypendialnej w wysokości 1800 zł miesięcznie (przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim), nowością dla tegorocznych wnioskodawców jest wprowadzenie jednorazowego ryczałtu na koszty podróży międzynarodowej w związku z przyjazdem do Polski na studia lub kurs przygotowawczy poprzedzający studia. Ryczałt na koszty podróży międzynarodowej ma na celu wsparcie stypendystów w podjęciu kształcenia wyższego w Polsce poprzez dofinansowanie nierzadko wysokich kosztów podróży do Polski, szczególnie z dalekich kontynentów.

Program przyciąga do Polski najzdolniejszą młodzież polonijną z różnych zakątków świata, o czym świadczy stale powiększająca się liczba państw, z których pochodzą stypendyści. Największą liczbę stanowią obywatele Białorusi, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu oraz Czech – czyli państw, w których żyje liczna grupa osób o polskich korzeniach. Od 2021 roku, dzięki rozszerzeniu grupy uprawnionych wnioskodawców o osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, sukcesywnie zwiększa się udział obywateli państw Europy Zachodniej oraz obu Ameryk.

 

 

Stypendyści najczęściej podejmują studia w następujących uczelniach publicznych: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Warszawski.

Do najbardziej popularnych kierunków studiów należą informatyka, zarządzanie, ekonomia, biznes, finanse i rachunkowość, logistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologia, marketing, turystyka, chemia, prawo, architektura oraz biotechnologia.

 

MicrosoftTeams image 86

 

MicrosoftTeams image 87

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi i harmonogramem naborów 2024

Anders NAWA - studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – nabór wniosków do 11 lipca 2024 r.

Anders NAWA - studia II stopnia – nabór wniosków do 23 maja 2024 r. 

 

Realizowany od 2018 roku program im. gen. Andersa umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia pełen cykl kształcenia na poziomie studiów I stopnia oraz II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich. Program oferuje comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA na studia stacjonarne w języku polskim, w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poza kierunkami filologicznymi i lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej). W uczelniach publicznych program oferuje zwolnienie z opłat za kształcenie.

Ponadto w ramach Programu im. gen. Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie NAWA prowadzi nabór wniosków o stypendium Ministra Zdrowia na kształcenie w uczelniach medycznych oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kształcenie w uczelniach artystycznych.

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

 

Posłuchaj stypendystów programu Anders NAWA w podcaście NAWA „Kierunek Nauka”: Anders NAWA.

 

Udostępnij