POLONISTA – otwarty nabór do programu stypendialnego dla studentów i naukowców - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 Stypendium dla studentów na studia polonistyczne oraz stypendium dla naukowców na realizację projektów badawczych w Polsce to oferta programu Polonista. Mogą w nim wziąć udział studenci i naukowcy z całego świata.

- Znajomość języka polskiego zwiększa moje szanse na rynku pracy – mówi Pengyu Xie, student polonistyki na Uniwersytecie w Szanghaju. - Język polski nie jest tak popularnym językiem w Chinach, jak angielski czy rosyjski. Współpraca między Chinami a Polską stopniowo się rozszerza. Jest coraz więcej międzynarodowych firm, a stosunkowo mało jest osób w Chinach znających język polski – dodaje Pengyu Xie, który jest stypendystą I edycji programu Polonista.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do drugiej edycji programu. Jego celem jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Oferta dla studentów

Studenci - stypendyści NAWA - podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską. Mogą ubiegać się oni o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Polonista otwarty dla naukowców

W tegorocznej edycji udział w programie mogą wziąć także naukowcy. W ramach programu naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, których celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku przyjmującym, intensywna nauka języka polskiego. Wnioskodawcy w toku rekrutacji muszą przedstawić zaproszenie z ośrodka goszczącego potwierdzające gotowość przyjęcia stypendysty NAWA.

Zapraszamy do składania wniosków!

Nabór wniosków trwa od 6 marca 2020 do 15 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje

Co mówią stypendyści pierwszej edycji programu Polonista o swojej przygodzie z językiem polskim?

NAWA www Polonista PL v5

Udostępnij