Polskie Powroty NAWA - otwarty nabór wniosków w programie! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie Powroty NAWA to prestiżowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego. Uczestnicy programu mogą też ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

- Program Polskie Powroty NAWA daje naukowcom, którzy zdecydują się na powrót do kraju z zagranicy, możliwość zatrudnienia na polskiej uczelni, w instytucie naukowym lub badawczym, założenia własnej grupy projektowej i realizowania pomysłów badawczych – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - W ramach ogłoszonej 5. edycji Polskich Powrotów NAWA do kraju zaproszeni zostaną doświadczeni naukowcy z rozpoznawalnym międzynarodowym dorobkiem, jak również wyróżniający się naukowcy na wczesnym etapie kariery, którzy pracowali naukowo za granicą przez co najmniej rok. Dla polskich jednostek naukowych jest to szansa na pozyskanie do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

 

Grant i pomoc w zaadaptowaniu na uczelni

W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy. Przewidziana jest też pomoc powracającemu naukowcowi w zaadaptowaniu się w nowym miejscu pracy i w kraju. W każdej polskiej jednostce naukowej, która zatrudni naukowca, jeden z pracowników naukowych pełnił będzie rolę tzw. osoby zapraszającej. Jej zadaniem będzie wspieranie powracającego naukowca w realizacji zadań i w poruszaniu się strukturach polskiej jednostki przez cały okres realizacji projektu grantowego.

Ponadto naukowcy, biorący udział w programie Polskie Powroty NAWA, mogą ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Program dla młodych i doświadczonych naukowców 

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Przewidziane są dwie ścieżki ubiegania się o grant NAWA, odpowiednie dla etapu kariery naukowej powracającego naukowca: ścieżka „Młody naukowiec” (Junior scientist) oraz ścieżka „Doświadczony naukowiec” (Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która: posiada polskie obywatelstwo, ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki „Młody naukowiec”, uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku); pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce; może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery; w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (wymaganie dla ścieżki „Doświadczony naukowiec”).

Nabór wniosków w programie trwa od 14 maja do 29 lipca 2021 r. Budżet 5. edycji programu to 18 mln zł.

 

Ponad 50 laureatów Polskich Powrotów NAWA  

Dotychczas do kraju w ramach programu powróciło 53 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak: Austria, Francja, Holandia, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Powracający naukowcy pracują na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Badacze, korzystając z zagranicznych kontaktów, budują międzynarodowe zespoły badawcze, współpracują z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi, publikują artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach z afiliacją polskiej uczelni oraz są zdobywcami prestiżowych międzynarodowych grantów, takich jak granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO), granty z programu „Horyzont 2020”. Laureaci Polskich Powrotów NAWA zdobywają także granty z Narodowego Centrum Nauki.

 

Co laureaci poprzednich edycji mówią o programie?

MI3A3773

- Program Polskie Powroty NAWA dał mi możliwość powrotu na własnych warunkach. Zdecydowałam się wrócić i założyć własny zespół naukowy, wykorzystując zdobyte za granicą doświadczenie – mówi dr hab. Anna Matysiak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka Polskich Powrotów NAWA i zdobywczyni ERC Consolidator Grant 2019.

 

Mostowy Polskie Powroty NAWA

- Polskie Powroty NAWA to wspaniała platforma wsparcia w starcie naukowym na polskiej uczelni. Zachęcam innych, którzy rozważają powrót i skok w niezależność naukową, żeby z tego programu skorzystać – twierdzi dr hab. Rafał Mostowy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat programu Polskie Powroty NAWA, zdobywca grantu EMBO.

 

Ogłoszenie naboru wniosków w programie oraz pozostałe dokumenty TUTAJ

 

 

Udostępnij