Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania w Polsce! Nabór przedłużony do 31 maja! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Do 31 maja br. NAWA przedłużyła nabór wniosków do programu Profesura NAWA, którego celem jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki – to one bezpośrednio składają wniosek. Uczelnie i instytuty mogą zatrudnić najlepszych zagranicznych naukowców, którzy poprowadzą projekty odpowiadające na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem światowej klasy naukowca jest niepowtarzalną szansą na wykorzystanie i rozwinięcie potencjału naukowego instytucji zatrudniającej, zaprezentowanie własnych osiągnięć i zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej. Co więcej, otrzymywane w trakcie realizacji projektu prestiżowe krajowe i międzynarodowe granty mogą przyczynić się do zwiększenia oceny parametryzacyjnej Beneficjentów.

Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez NCN

Istotnym elementem Programu jest Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu.

Całkowita alokacja środków NAWA na nabór wynosi  20 000 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty, jak również niewykorzystania całej alokacji. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu przy założeniu, że będzie trwał on 48 miesięcy, może wynieść nawet 3 103 600,00 zł. Podkreślić jednak należy, że w Programie wymagany jest wkład własny Beneficjenta w wysokości co najmniej 20% wartości projektu.

Dotychczasowe edycje

W ramach pierwszej edycji skierowanej do instytucji zajmujących się naukami społecznymi, humanistycznymi i teologicznymi środki na zaproszenie wybitnego naukowca i realizację projektu otrzymało pięć uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Guillaume Thierry z Wielkiej Brytanii (Bangor University) na UAM realizuje projekt dotyczący dwujęzyczności pt. „Uwolnienie mocy języka obcego: poznawcze podstawy efektu języka obcego i strategicznego użycia języka”.

Uniwersytet Jagielloński

Prof. Emilian R. Kavalski z  Chin (University of Nottingham, Ningbo) na UJ realizuje projekt dotyczący stosunków międzynarodowych pt. „Promując porządek w okresie zawirowań”.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. Georgiy Kasianov z  Ukrainy (National Academy of Sciences of Ukraine) na UMCS w ramach projektu pt. „Poszukiwanie przeszłości: polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i otoczeniu (aktorzy, działania, skutki / koniec lat 80. – 2020)”, przeprowadza m.in. analizę polityki historycznej we współczesnej Europie po 1989 roku.

Uniwersytet Warszawski

Prof. Francis Harvey z  Niemiec (Universität Leipzig) na UW realizuje projekt z  obszaru humanistyki pt. „Miejsca, ludzie, wydarzenia. Innowacyjne badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania”.

Uniwersytet Wrocławski

Prof. Robert Rollinger z Austrii (Universität Innsbruck) na UW realizuje projekt badawczy z  historii imperiów bliskowschodnich pt. „Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego – imperium w kontekście – procesy „długiego trwania””.

Beneficjenci o programie

- Zaproszenie prof. Emiliana R. Kavalskiego, osoby o ugruntowanej pozycji naukowej w świecie, z którym realizujemy projekt ‘Promoting Order at the Edge of Turbulence’, pozwoliło na znaczące wzmocnienie potencjału badawczego Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju oraz Global Complex System LAB. Wraz z zatrudnionym dzięki NAWA Chair profesorem rozpoczęliśmy budowę zespołu naukowego, który zajmuje się problematyką złożoności (complexity studies) oraz relacjami euro-azjatyckimi, przygotowaliśmy wnioski o wspólne projekty z zespołami naukowymi z Europy i świata (wnioski zostały złożone lub są na etapie kompletowania w ramach konkursów Horyzont Europa, Jean Monet, Weave Unisono), przygotowaliśmy projekt serii wydawniczej, która będzie tworzona w ramach wydawnictwa Routledge oraz rozpoczęliśmy przygotowania szeregu umów partnerskich z instytucjami zarówno w Europie, jak i Azji – mówi dr hab. Marcin Garbowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działania te pozwoliły na wzrost potencjału jednostki w zakresie umiędzynarodowienia oraz prowadzenia projektów badawczych. W kolejnych miesiącach i latach spodziewamy się większej integracji pomiędzy badaczami już zatrudnionymi w jednostce a odwiedzającymi nas w ramach projektu; kolejnych projektów badawczych; rozwoju w zakresie metodologicznym (m.in. dzięki planowanej szkole letniej) czy rozwoju prowadzonych programów studiów, co pozwoli na uzupełnienie obszarów, w których nadal istnieją wyzwania w CSMR – kontynuuje dr hab. M. Grabowski.

Warto zwrócić uwagę, iż realizacja projektu POET NAWA Chair na UJ zaowocowała licznymi konferencjami i projektami, do udziału w których zaproszono wybitnych zagranicznych naukowców i ekspertów.  Wskazać można choćby wykład „Political Risks in Shifting World Order from Eurasia to the Indo-Pacific”, który wygłosił dr David Morris, wybitny międzynarodowy ekspert w zakresie zagrożeń i szans w międzynarodowym środowisku biznesowym, australijski uczony i dyplomata.

1 UJ FOTO v.1

Od lewej: dr hab. Marcin Grabowski, dr David Morris, prof. Emilian R. Kavalski

-----------------------------

Na korzyści wynikające z udziału w programie Profesura NAWA wskazuje dr Rafał Jończyk – przedstawiciel poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w którym od września 2021 r. gości prof. Guillaume Thierry: Obecność Profesora na UAM zaowocowała już stworzeniem międzynarodowej grupy badawczej, aplikowaniem o grant OPUS 21, współpracą doktorantów z UAM oraz z Uniwersytetu w Bangor czy organizacją międzynarodowej konferencji CoNSoLER na UAM. A to dopiero początek.  

Prof. G. Thierry podkreśla, że za sprawą programu udało się wzmocnić i rozszerzyć współpracę z UAM, a korzyści z prac grupy badawczej już są widoczne: W ciągu sześciu miesięcy udało się zbudować najnowocześniejsze laboratorium badawcze plasujące się w czołówce w naszej dziedzinie. Wkrótce zaczniemy zbierać dane, które dostarczą przełomowego wglądu w interakcję językowo-poznawczą u osób dwujęzycznych.

2 UAM FOTO v.1

Od lewej: prof. Guillaume Thierry, dr Rafał Jończyk

-----------------------------

Profesura NAWA realizowana jest także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnia gości u siebie wybitnego naukowca z National Academy of Science of Ukraine. Zatrudnienie prof. Georgiya Kasianova w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS w programie Profesura NAWA przyczyniło się do umiędzynarodowienia potencjału kadrowego Instytutu i umiędzynarodowienia procesu badawczego.  Kontakty międzynarodowe prof. Kasianova stały się naszymi kontaktami. Zwiększane są osiągnięcia zaliczane do ewaluacji, a doświadczenia prof. Kasianowa przyczyniają się do podnoszenia kultury badawczej pracowników. Wzbogacona została oferta dydaktyczna w języku angielskim – podkreśla prof. Marek Pietraś z uczelni goszczącej.  

Prof. Georgiy Kasianov wskazuje na znaczenie programu dla przyszłości Polski: Tym programem NAWA nie tylko wzmacnia potencjał naukowy polskich uniwersytetów, ale także integruje Polskę z globalną gospodarką opartą na wiedzy i inwestuje w przyszłość narodu.

5 UMCS FOTO v.1

Prof. Marek Pietraś

 

4 UMCS FOTO v.1

Prof. Georgiy Kasianov

 

Informacje dla zainteresowanych wnioskodawców

Nabór wniosków do tegorocznej edycji prowadzony jest w systemie teleinformatycznym NAWA do 31 maja br. Ogłoszenie o naborze wniosków

Wnioski składają instytucje, jednak zagranicznych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do kontaktu z polskimi uczelniami i nawiązania współpracy celem przygotowania projektu.

Nagranie z webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=aQT71r0vFps (dostępne w polskiej wersji językowej).

FAQ: https://nawa.gov.pl/images/users/629/Profesura/Profesura-NAWA-2022-FAQ.pdf (dostępne w polskiej wersji językowej).

Udostępnij