Ruszył nabór uzupełniający do programu Banach NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

W naborze zostaną przyznane stypendia dla obywateli 36 krajów rozwijających się, którzy w semestrze zimowym 2023/24 rozpoczęli stacjonarne studia II stopnia na pierwszym roku i studiują na kierunkach związanych z naukami inżynieryjno-technicznymi, naukami rolniczymi oraz ścisłymi i przyrodniczymi. W przypadku wybranych krajów dopuszczalne są także kierunki studiów w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Do składania wniosków zachęcamy osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium dyrektora NAWA w wysokości 1500 zł miesięcznie przez cały okres trwania studiów. Dopuszczalne są studia w języku polskim, jak i w języku angielskim w uczelniach publicznych i niepublicznych[i].

Warunkiem koniecznym udziału w naborze uzupełniającym jest dołączenie do wniosku złożonego w systemie teleinformatycznym NAWA listu rekomendacyjnego z uczelni (wzór listu rekomendacyjnego stanowi załącznik do Ogłoszenia).

Na zgłoszenia do programu czekamy do piątku 27 października, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborze: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha/ogloszenie.

 

[i] W uczelniach publicznych stypendium obejmuje zwolnienie z opłat za kształcenie. W uczelniach niepublicznych warunki finansowe określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą, a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej.

Udostępnij