Ulam NAWA Seal of Excellence 2021 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Specjalna ścieżka wnioskowania dla naukowców posiadających certyfikat  MSCA Seal of Excellence została uruchomiona w ramach tegorocznego naboru w programie Ulam NAWA. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej kontynuuje honorowanie certyfikatu Seal of Excellence przyznanego projektom w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.

Specjalna ścieżka wnioskowania dla naukowców posiadających certyfikat została uruchomiona w ramach programu Ulam NAWA 2021 (Program im. Stanisława Ulama). Wniosek składa naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2020. NAWA uznaje certyfikat jako wiążącą weryfikację jakości wniosku.

Certyfika Seal of Excellence to tzw. pieczęć doskonałości, która jest znakiem wysokiej jakości naukowej projektu. Otrzymują go projekty, które spełniły kryteria oceny w ramach MSCA, jednak nie mogły otrzymać dofinansowania z budżetu danego konkursu.

Komisja Europejska zachęcała kraje, które brały udział w MSCA oraz innych konkursach programu ramowego „Horyzont 2020”, aby projekty wyróżnione „pieczęcią doskonałości” finansowane były z innych źródeł krajowych - publicznych lub prywatnych. Takie rozwiązania dla MSCA wprowadziły np. Czechy, Litwa, Włochy. Podobne rozwiązania przewidziane są w programie Horyzont Europa.

Więcej informacji o programie Ulam NAWA Seal of Excellence

Udostępnij