Dwa lata NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Podczas konferencji „Internationability of Polish Science and Higher Education”, która odbyła się 26 listopada br. w Warszawie, podsumowaliśmy dwa lata naszej działalności.  

Blisko 200 przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych i badawczych, agencji zagranicznych, ambasad i innych jednostek działających w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki uczestniczyło w konferencji zorganizowanej z okazji dwulecia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). NAWA rozpoczęła działalność 1 października 2017 r.

Otwierając konferencję dyrektor NAWA Łukasz Wojdyga powiedział, że głównym zadanie NAWA jest wspieranie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i mobilności akademickiej. Podkreślił, że dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że umiędzynarodowienie jest potrzebne, warto za to mówić o jego rezultatach.

Przewodniczący Rady NAWA prof. Sebastian Kołodziejczyk podkreślił, że agencja powstała w odpowiedzi na potrzeby polskiego środowiska akademickiego. Przypomniał uruchomione programy NAWA, których efekty będziemy widzieli w ciągu kilku lat. Zdaniem prof. Kołodziejczyka uprawiana w Polsce nauka „musi zyskać status międzynarodowej, aby była rozpoznawalna”. Jako dobry przykład wymienił Program im. Ulama skierowany do zagranicznych naukowców, który pokazuje, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do pracy dla naukowców z zagranicy.

Program konferencji zawierał sześć sesji tematycznych, w których głos zabrali przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji:

  • Współpraca ponad granicami - sesja pokazująca pary uznanych badaczy i przedstawicieli uczelni polskich oraz ich zagranicznych partnerów. Jej celem jest ukazanie korelacji między współpracą z zagranicznymi partnerami a osiągnięciem sukcesu międzynarodowego, na poziomie indywidualnym oraz instytucjonalnym
  • Światowa społeczność naukowa w polskich laboratoriach - sesja przybliżająca przykłady dobrych praktyk: polskich ośrodków naukowych tworzących międzynarodowe zespoły badawcze i przyciągających współpracowników z renomowanych instytucji badawczych z całego świata oraz wymierne korzyści wynikające z tej współpracy.
  • Od pomysłu do wdrożenia - sesja o potencjale i wyzwaniach związanych z międzynarodową implementacją odkryć naukowych ukazująca cztery perspektywy: instytucji badawczej, naukowca, współpracującego z uczelnią partnera biznesowego oraz instytucji wspierającej współpracę szkolnictwa wyższego z gospodarką.
  • Teraz Polska! - sesja dotycząca decyzji kontynuowania kariery naukowej w Polsce, prezentująca doświadczenia i motywacje naukowców zagranicznych, którzy wybrali Polskę jako miejsce swojej pracy naukowej i dydaktycznej oraz polskich badaczy, którzy z uczelni zagranicznych wrócili pracować do Polski.
  • Międzynarodowa promocja nauki - sesja poświęcona celom i barierom promowania osiągnięć naukowych. Kiedy promocja nauki jest skuteczna, czyim jest zadaniem, jak może wpłynąć na wyniki pracy naukowej? Pretekstem do rozmowy będzie wydana przez NAWA publikacja, popularyzująca osiągnięcia tworzonej w Polsce nauki.
  • Wymiana dobrych praktyk, praktyka dobrych wymian - sesja pozwalająca porównać doświadczenia działających w różnych krajach europejskich instytucji, zajmujących się promocją szkolnictwa wyższego i nauki - promocją rozumianą jako narzędzie wsparcia wymiany akademickiej, rozwoju sieci partnerstw naukowych i wzmacniania umiędzynarodowienia uczelni.

Agnieszka Stefaniak-Hrycko, zastępca dyrektora NAWA, podsumowując konferencję podkreśliła, że współpraca międzynarodowa jest siłą napędową postępu i pozwala spojrzeć na problem badawczy z różnych perspektywy, daje możliwość prowadzenia badań na dużą skalę i dostęp do dużej infrastruktury badawczej. Podkreśliła, że umiędzynarodowienie przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia studentów i jakości badań naukowych.

- Mam nadzieję, że wprowadzając do międzynarodowego słownika neologizm „internationability”, skłoniliśmy uczestników konferencji do przemyśleń o możliwościach, jakie współpraca międzynarodowa ze sobą niesie. Dowiedliśmy też, że mamy w Polsce solidne „ability” do wchodzenia w międzynarodowe współprace – powiedziała Agnieszka Stefaniak-Hrycko.  

Konferencję poprzedziła inauguracja obchodów dwulecia NAWA. 25 listopada br. na Politechnice Warszawskiej wykład wygłosił prof. Eckhard Elsen, dyrektor naukowy CERN. Premierę miała też publikacja wydana przez NAWA „Science in Poland in 34 Snapshots”, opisująca wybrane osiągnięcia polskich naukowców, zespołów naukowych oraz infrastrukturę badawczą. Publikacja powstała we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i jej celem jest promowanie polskiej nauki w międzynarodowym środowisku naukowym.

WL1 2295

Inauguracja obchodów dwulecia NAWA.

WL1 2087

Dyrektor NAWA Łukasz Wojdyga otwiera konferencję.

WL1 1865

Wystawa dotycząca działalności NAWA.

WL1 2427

Prof. Eckhard Elsen, dyrektor naukowy CERN, wygłasza wykład inauguracyjny.

WL1 3158

 Sesja konferencji "Współpraca ponad granicami" z udziałem duetów naukowców polskich i zagranicznych współpracujących naukowo.  

WL1 4810

Sesja "Wymiana dobrych praktyk, praktyka dobrych wymian" z udziałem przedstawicieli EAIE, ACA, DAAD, Universities UK International.

snapshots

Premiera publikacji NAWA 'Science in Poland in 34 Snapshots'.

WL1 1899 

 FE POWER poziom pl 1 rgb

Udostępnij