Znamy wyniki konkursu MSCA Staff Exchanges 2023 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Komisja Europejska opublikowała wyniki oceny wniosków w ramach konkursu Działania „Maria Skłodowska-Curie” Staff Exchanges 2023 (HORIZON-MSCA-2023-SE-01).

Na konkurs złożono łącznie 233 wnioski, z których 73 Komisja Europejska rekomendowała do finansowania. Projekty siedmiu polskich jednostek koordynujących, znalazły się na liście głównej. Są to:

  • Politechnika Łódzka,
  • Uniwersytet WSB Merito Toruń,
  • Politechnika Śląska,
  • Uniwersytet Opolski,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Uniwersytet Jagielloński,
  • GRAPHENE ENERGY Sp. z o.o.

 

40 jednostek z Polski, z których największy udział stanowią uczelnie wyższe (45%), będzie uczestniczyć w roli koordynatora lub partnera w łącznie 25 projektach MSCA Staff Exchanges 2023. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Inne

 

Projekty koordynowane i realizowane przez jednostki z Polski

Numer wniosku

[Panel naukowy], tytuł projektu; akronim

Rola w projekcie

Jednostka

101182859

[SOC] The ACtivist, the archivist and the researcher: novel collaborative strategies of Transnational research, archIVing and exhibiting sociAl and poliTical dissent in Europe (19th -21st century); ACTIVATE

Partner

Fundacja Ośrodka Karta

101182995

[PHY] Cr4+:YAG/Polymer nanocomposite as alternative materials for Q-switched lasers: properties, modeling, and applications; ALTER-Q

Koordynator

GRAPHENE ENERGY Sp. z o.o.

Partner

Instytut Fizyki PAN

101182819

[MAT] (C)ombinatorial (O)ptimisation for (V)ersatile Applications to (E)merging u(R)ban problems; COVER

Partner

Uniwersytet Gdański

Partner

Politechnika Gdańska

Partner

Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

Partner

CityBike Poland Sp. z o.o.

Partner

JIT Team Sp. z o.o.

101182985

[ENV] Effective FOrest Research Electronic System Terrain Exploration Rover; E-FORESTER

Partner

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Partner

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

101182748

[LIF] Electron Nose: Acquisition and Modification of Hierarchically Nanostructured Oxide Active Materials for Advanced Biological Gas Sensor; E-NOSE

Partner

NANOMATERIALS RESEARCH & DEVELOPMENT Sp. z o.o.

101183041

[LIF] Engineering Vascularized Implants for Personalised Osteochondral Tissue Regeneration: From medical imaging to pre-clinical validation; EngVIPO

Partner

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Partner

Ti-com Sp. z o.o.

101183057

[ENG] GALATEA diGitAL twin frAmework for TailorEd infAnt nutrition; GALATEA

Partner

Politechnika Gdańska

101182946

[CHE] Green Horizon on Organic Semiconductor Technologies; GHOST

Koordynator

Politechnika Łódzka

Partner

Instytut Chemii Organicznej PAN

Partner

Instytut Chemii Fizycznej PAN

101182798

[SOC] Growing online - how to protect our children in the digital world?; GUARDIAN

Koordynator

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partner

Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura

101182877

[SOC] HEritage Protocols for ArcHitecturAl European croSs-bordering siTes evalUationS; HEPHAESTUS

Partner

Politechnika Gdańska

Partner

Fundacja To Get There

Partner

Studio Projektowe Casamata - Arkadiusz Woźniakowski

Partner

Instytut Kultury Miejskiej

101182860

[SOC] Developing humour literacy: analysing production, content and reception of humour  to bring positive change in the public sphere; HUMLIT

Koordynator

Uniwersytet Jagielloński

Partner

Uniwersytet Opolski

Partner

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipinskiego w Warszawie

101183077

[ECO] Hygge Star Model - a new perspective and application; HYGGESTARMODEL

Koordynator

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Partner

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Partner

Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej

101182756

[SOC] International Network for Knowledge and Comparative Socioeconomic Analysis of Informality and the Policías to be Implemented for their Formalization in the Europea Unión and Latn America; INSEAI 2023

Partner

Politechnika Lubelska

101183137

[PHY] Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research 3; JENNIFER3

Partner

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Partner

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

101183051

[ENG] Motion Control Systems of Multi-Actuated Ground Vehicles; MOCO

Partner

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Partner

APTIV SERVICES POLAND S.A.

101182721

[ENG] Modern numerical methods for high-fidelity simulation of geohazards; MONUGEO

Partner

Politechnika Warszawska

101183150

[PHY] Overcoming challenges in the evolution and nature of massive stars; OCEANS

Partner

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

101182827

[ENG] Development of next generation pathways leading to just energy transition and industrial deep decarbonization; PARADISE

Partner

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

101183082

[CHE] Photoanodes advanced by cost-effective catalysts to secure future Solar Hydrogen; PacemCAT

Partner

Uniwersytet Wrocławski

101182530

[LIF] Disrupting purine de novo biosynthesis to fight cancer - from molecules to cells to in vivo studies.; PurHumanDrome

Koordynator

Uniwersytet Opolski

101182948

[ENG] Development of knowledge and technology to implement retrofilling in power transformers using biodegradable or recycled fluids and fostering circular economy; RetroTrafo

Partner

Politechnika Śląska

Partner

RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o.

101182588

[CHE] A multidisciplinary and circular approach towards the development of innovative, SAFE-by-design, (bio)degRadable multifunctional COATings; SAFERCOAT

Partner

LEDA POLYMER Sp. z o.o.

101182843

[ENG] Scientific Exchange to assess QUality and Risks of FOODs obtained by novel processing and Packaging
Technologies; SEQUR FOOD

Partner

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner

WITPOL Sp. z o.o.

101179323

[ECO] Sustainability Transformation: Research and Innovation Network for Quality Information, Better Sustainability Reporting Practices and Business Resilience; STAR

Partner

Politechnika Łódzka

Partner

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

101177272

[ENG] Working collaboratively on advances in projectors-free flight simulators: Benefits for professional training of pilots by deployment of XR Technologies; WrightBros neXt

Koordynator

Politechnika Śląska

Informację o wynikach konkursu można znaleźć na stronie MSCA Komisji Europejskiej oraz na portalu Funding & Tenders Opportunity w sekcji „Call updates”.

Udostępnij