Granty Interwencyjne NAWA-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Granty Interwencyjne NAWA

Ogłoszenie o naborze nr 26/2020 z dnia 09.09.2020  

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w programie Granty Interwencyjne NAWA.  

Cel Programu 

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.  

 

Zakresdziałań realizowanych wramach Programu 

Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. 

Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. 

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.   

 

Uprawnieni Wnioskodawcy 

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że  posiadają kategorię naukową.  

 

Termin iforma składania wniosków 

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy lub do wyczerpania alokacji, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl  

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu   

Alokacja środków w naborze wynosi 1 500 000 zł.   

Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 500 000 zł.   

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.  

Regulamin Programu Granty Interwencyjne NAWA

Wzór wniosku o dofinansowanie (wnioski składane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym Agencji) 

Wzór umowy 

Data wydarzenia 09.09.2020
Data zakończenia wydarzenia 31.12.2020