Polskie Powroty – nabór uzupełniający 2021-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie Powroty – nabór uzupełniający 2021

Polskie Powroty – nabór uzupełniający 2021

Celem naboru uzupełniającego 2021 w programie Polskie Powroty jest umożliwienie zmiany instytucji zatrudniającej Powracającego Naukowca w przypadku, gdy po przyznaniu finansowania na realizację projektu w ramach programu Polskie Powroty edycja 2018, 2019 lub 2020, a przed ogłoszeniem niniejszego naboru, nie zawarto albo rozwiązano umowę o przyznanie środków finansowych. W niniejszym naborze dopuszczalne jest złożenie wniosku wyłącznie z udziałem tego samego Powracającego Naukowca, co we wniosku, na realizację którego zostały przyznane środki finansowe w ramach programu Polskie Powroty edycja 2018, 2019 lub 2020.

 

Ogłoszenie o naborze nr 16/2021 z dnia  30.04.2021 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2019 r. poz. 1582 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty – Nabór uzupełniający 2021.

 

Cel Programu

Celem naboru uzupełniającego 2021 w programie Polskie Powroty jest umożliwienie zmiany instytucji zatrudniającej Powracającego Naukowca w przypadku, gdy po przyznaniu finansowania na realizację projektu w ramach programu Polskie Powroty edycja 2018, 2019 lub 2020, a przed ogłoszeniem niniejszego naboru, nie zawarto albo rozwiązano umowę o przyznanie środków finansowych. W niniejszym naborze dopuszczalne jest złożenie wniosku wyłącznie z udziałem tego samego Powracającego Naukowca, co we wniosku, na realizację którego zostały przyznane środki finansowe w ramach programu Polskie Powroty edycja 2018, 2019 lub 2020.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n. przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W programie finansowane są:

1)     wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,

2)     wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,

3)     koszty przesiedlenia,

4)     koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

 

Termin realizacji  

Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Realizacja Projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 15 lipca 2021 r. i nie później niż 30 października 2021 r.

 

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2021 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

1)           streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku polskim);

2)           oświadczenia i pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz Powracającego Naukowca stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim).

Regulamin Programu  

Regulamin programu Polskie Powroty

Załączniki do Regulaminu

Wzór wniosku

Wzór wniosku o finansowanie projektu

Wzór umowy

Wzór umowy podpisywanej z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Załącznik do umowy: wzór raportu częściowego i raportu końcowego

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

5 781 000 PLN

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.

Data wydarzenia 30.04.2021
Data zakończenia wydarzenia 21.05.2021