Programy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Programy NAWA

 

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje. Dlatego, w ciągu roku przygotowań do uruchomienia NAWA, przeprowadziliśmy kilkuetapowe konsultacje programów. W ich wyniku opracowaliśmy ponad dwadzieścia propozycji programów w różnych obszarach funkcjonowania Agencji. Programy muszą być zaopiniowane przez Radę NAWA, która ukonstytuuje się w ostatnim kwartale 2017 roku. Po uzyskaniu opinii nt. propozycji programów, będzie można sformułować ich regulaminy i przygotować ogłaszanie naborów.

Podkategorie

23
Paź
2023

23.10.2023 - 27.10.2023
Banach NAWA - nabór uzupełniający

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w programie poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia w Polsce.

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

16
Lis
2021

16.11.2021 - 31.12.2023
Komponent krajowy programu im. Mieczysława Bekkera - edycja 2019

Celem Komponentu krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2019, realizujących co najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego (dalej Naukowcy). 

08
Sty
2024

08.01.2024 - 19.01.2024
Lektorzy - 1 etap

Nabór wniosków do programu Lektorzy NAWA na rok akademicki 2024/2025

Celem programu jest wspieranie nauczania języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Nabór, podobnie jak w poprzednich latach, będzie przebiegał w dwóch etapach.

Do udziału w części pierwszej trwającej od 8 do 19 stycznia 2024 r. zapraszamy Lektorki i Lektorów skierowanych przez NAWA w roku 2023/2024 do zagranicznych Ośrodków akademickich, którzy pragną przedłużyć swoje lektoraty na rok akademicki 2024/2025.

Wnioski o przedłużenie skierowań należy składać do 19 stycznia 2024 r. do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) tylko za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego NAWA.

Szczegółowe informacje o programie, ogłoszenie oraz regulamin

 

24
Paź
2023

24.10.2023 - 31.01.2024 15:00
PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Rozpoczynamy nabór wniosków do programu Partnerstwa Strategiczne NAWA!

Jest to flagowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który  wspiera dynamiczny rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami. W tym roku przeznaczono w sumie aż 20 mln zł – przy czym NAWA zastrzega możliwość zwiększenia tych środków.

07
Lis
2023

07.11.2023 12:00 - 31.01.2024 15:00
Nabór w programie WALCZAK NAWA

Otwieramy nabór w programie WALCZAK NAWA.

Celem Programu Walczak NAWA jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Osoby realizujące projekty w ramach Programu mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.