Strona bułgarska przyjmie:

 1)   pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)

2)    doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona bułgarska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska (z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona bułgarska).

Zobacz: O Programie

Udostępnij