Regulamin - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Regulamin.pdf449.53 KB

 

Komunikat w sprawie zmian Regulaminu Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa (edycja 2018)

20 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa (edycja 2018).  

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1 Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

5.1 Okres realizacji projektu 

Pobyt może być realizowany przez okres od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2019/20  oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie realizacji pobytu na termin wykraczający poza rok akademicki 2019/20, o ile nowy termin będzie mieścił się w całości w roku kalendarzowym 2020, a zagraniczny ośrodek goszczący wyda zgodę na przesunięcie realizacji pobytu.

 

UWAGA

Zmiany w regulaminie "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa"(edycja 2018)

Możliwość przyznania dodatkowych środków finansowych, związana z wystąpieniem pandemii COVID-19

Beneficjent Programu będący stypendystą NAWA może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków finansowych w postaci dodatkowego miesięcznego stypendium w sytuacji braku możliwości powrotu do Polski z powodu zamknięcia granic i zawieszenia ruchu lotniczego. Wniosek o przyznanie ww. środków finansowych Beneficjent składa w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Środki te mogą być przyznane Decyzją Dyrektora NAWA na uzasadniony wniosek Beneficjenta, na okres maksymalnie od dnia następującego po dniu planowego zakończenia pobytu do końca września 2020 r. włącznie.

Środki zostaną wypłacone w oparciu o umowę stypendialną po jej uprzedniej zmianie polegającej na uzupełnienie jej zapisów o ww. dodatkowe środki finansowe, zaś ich rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1 – 5.3 Regulaminu oraz § 4 ust. 4 i § 5 ust 1 – 2 umowy stypendialnej, z tym zastrzeżeniem, że za datę zakończenia pobytu w ramach raportu końcowego może być uznana data podróży powrotnej Beneficjenta, udokumentowana kartą pokładową lotu.

Zobacz aktualną wersję Regulaminu Bilateralna Regulamin - wyjazdy_end 3.07.2020  

Udostępnij