Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r., godz. 15.00.

Zaproszenie do składania wniosków PL-DE 2019

Wzor-pelnomocnictwa-do-zlozenia-wniosku

Call for applications PL-DE 2019

 

Informacja o naborze wniosków w Niemieckiej Centralnej Wymiany Akademickiej:

 

Nabór zakończony 

Lista projektów finansowanych

Udostępnij