Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r., godz. 15.00.

Zaproszenie do składania wniosków PL-DE 2020

Wzor-pelnomocnictwa-do-zlozenia-wniosku

Wzór umowy

Call for applications PL-DE 2020

 

Informacja o naborze wniosków na stronie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej:

Nabór zakończony 

Lista projektów finansowanych

Udostępnij