Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch – nabór wniosków od 17.09.2018 do 31.10.2018 do godziny 15.00

Canaletto_zaproszenie-do-skladania-wnioskow

Wymiana_bilateralna_wzor_wniosku

wzor-pelnomocnictwa-do-zlozenia-wniosku

Canaletto-call-bilateral-exchange-of-scientists

Informujemy, że nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców Canaletto pomiędzy Polską a Włochami został rozstrzygnięty. W oparciu o rekomendację wspólnej polsko-włoskiej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 15 spośród 100 wniosków złożonych i poprawnych formalnie.

Lista-projektow-finansowanych-Canaletto

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM – nabór wniosków od 16.04.2018 do 25.07.2018 do godziny 15.00

Polonium_zaproszenie-do-skladania-wnioskow-przedluzenie-naboru

Informujemy, że w oparciu o rekomendację polsko-francuskiej wspólnej komisji ds. wyboru projektów w ramach Programu Partnerstwa im. Huberta Curien „POLONIUM” Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 21 spośród 41 złożonych wniosków.

Lista-projektow-finansowanych-Polonium

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec– nabór wniosków od 16.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków

Informujemy, że w oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu w ramach wymiany bilateralnej naukowców z Niemcami 10 spośród 13 złożonych wniosków.

Lista beneficjentów wymiany bilateralnej naukowców z Niemcami dostępna jest tutaj.

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii – nabór wniosków od 17.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie-do-skladania-wnioskow

Informujemy, że w oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu w ramach wymiany bilateralnej naukowców z Austrią 6 spośród 6 złożonych wniosków,

Lista beneficjentów wymiany bilateralnej naukowców z Austrią dostępna jest tutaj

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską – nabór wniosków od 30.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków

Informujemy, że w oparciu o rekomendację polsko-czeskiej wspólnej komisji ds. wyboru projektów w ramach programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 17 spośród 57 złożonych i poprawnych formalnych wniosków.

Lista beneficjentów dostępna jest tutaj.

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką – nabór wniosków od 2.05.2018 do 2.07.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków

Wzór wniosku

Opis-planowanych-dzialan-zalacznik-2.4-do-wniosku-Polska-Slowacja

Opis-planowanych-dzialan-zalacznik-2.4-do-wniosku-pozostale_kraje

Informujemy, że w oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 17 spośród 89 złożonych wniosków.

Lista beneficjentów dostępna jest tutaj.

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską – nabór wniosków od 14.06.2018 do 01.08.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie-do-skladania-wnioskow

Opis-planowanych-dzialan-zalacznik-2.4-do-wniosku-pozostale-kraje

Informujemy, że w oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 10 spośród 51 złożonych wniosków.

Lista beneficjentów dostępna jest tutaj.

Udostępnij