Specjalista/Główny Specjalista ds. BHP - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Data przyjmowania zgłoszeń: 31.06.2023

Data rozstrzygnięcia: 31.06.2023

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 0,25

Umowa:  o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;
 • informowanie na bieżąco o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • udzielanie instruktażu wstępnego ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników NAWA, w tym zwłaszcza pracowników nowozatrudnionych oraz w przypadkach zmiany stanowiska pracy;
 • przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy u Zamawiającego;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których NAWA prowadzi lub planuje działalność albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także udział w przekazywaniu urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników NAWA;
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych w NAWA metodach pracy;
 • przedstawianie dyrektorowi NAWA wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 • udział w opracowywaniu zakładowych regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe; kontrola realizacji tych wniosków;
 • niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn lub innego urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach w NAWA;
 • niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób;
 • wnioskowanie do dyrektora NAWA o niezwłoczne wstrzymanie pracy w jej miejscu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie NAWA różnych form popularyzacji problematyki i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
 • reprezentowanie NAWA przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej roczny staż pracy w służbie bhp
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • znajomość rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji,
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi programów MS Office.
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – metro Politechnika;
 • benefity: prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowy, 13-ta pensja;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • miłą atmosferę pracy.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie poprzez formularz dostępny pod adresem:   

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=201e6c2496ec43e8bce2d14e88a49ff6

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV  klauzul zamieszczonych poniżej.

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA


Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Udostępnij