Laureaci Konkursu Środowiska Doktoranckiego ProDOK 2023 wyłonieni! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W sobotę, 18 listopada 2023 r., w trakcie uroczystej Gali wręczono statuetki zwycięzcom w Konkursie ProDok 2023 dla najbardziej prodoktoranckich inicjatyw minionego roku akademickiego, organizowanych przez samorządy doktorantów polskich ośrodków naukowych.

Celem głównym Konkursu Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023 było motywowanie i uhonorowanie aktywności samorządów doktoranckich tworzących Krajową Reprezentację Doktorantów (KRD) oraz innych osób i podmiotów, które wykazały się istotnym działaniem wspierającym rozwój środowiska doktoranckiego, w tym w szczególności podmiotów prowadzących kształcenie w szkołach doktorskich. 

Doktoranci to niekwestionowani liderzy Wspólnoty Akademickiej, którzy w mijającym roku pobili rekordy wszechczasów w podjętych działaniach. Świadczy o tym liczba zgłoszeń konkursowych, która sięgnęła prawie 130 przesłanych wniosków. Konkurs rozstrzygnęła Kapituła Konkursowa oceniająca, złożona z przedstawicieli porozumień międzypodmiotowych działających we współpracy z KRD oraz Członkowie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach: 

Kategoria Aktywny Samorząd Doktorantów - Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Kategoria Skuteczny Samorząd Doktorantów - Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej

Kategoria Dynamiczny Start - Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów

Kategoria Projekt Naukowy - Monografia Naukowa „Status Doktorantów w Ustawie 2.0”

Kategoria Wydarzenie - Projekt „Zdrowy Senior” - Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kategoria Szkoła Doktorska - Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Szkoła Doktorska Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Kategoria Otwarci na Świat - Instytut Fizyki Jądrowej Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Nagrody specjalne za wielką życzliwość i wieloletnie, wszechstronne wsparcie środowiska doktoranckiego oraz budowanie atmosfery dialogu i jedności akademickiej otrzymali:

- prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

- prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

- prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

- prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Nagrodę specjalną za nieocenione wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a także przekazane doświadczenia i porady, bezcenne dla rozwoju i wzmacniania podmiotowości KRD we Wspólnocie Akademickiej otrzymał mgr Dominik Leżański. 

Gospodarze:

Politechnika Śląska w Gliwicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Partnerzy:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych 

Związek Banków Polskich – Bankowcy dla Edukacji

 

NAWA jako partner wydarzenia służyła głosem doradczym w zakresie kategorii "Otwarci na świat", a podczas uroczystości  była reprezentowana  przez prof. dr. hab. Wiesława Banysia - członka naszej Rady.

 

KRD GalaProDok Zabrze 18 11 2023 fot. Kamil Pudelko 145

KRD GalaProDok Zabrze 18 11 2023 fot. Kamil Pudelko 146

KRD GalaProDok Zabrze 18 11 2023 fot. Kamil Pudelko 74

KRD GalaProDok Zabrze 18 11 2023 fot. Kamil Pudelko 183

 

Materiał źródłowy: Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Zdjęcia: Kamil Pudełko, Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

Udostępnij