Nabór do Programu stypendialnego dla Polonii na studia II stopnia otwarty - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ok. 20 milionowa społeczność Polaków oraz osób polskiego pochodzenia sytuuje nas na świecie jako 4. największą emigrację po chińskiej, niemieckiej i włoskiej. Ważnym elementem polityki każdego kraju dbającego o relacje ze swoją diasporą powinna być oferta edukacyjna skierowana do młodzieży. Wpisując się w wachlarz działań na rzecz umacniania więzi z Polonią, NAWA daje młodzieży polskiego pochodzenia możliwość odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego  

13 czerwca otwarty został nabór do Programu stypendialnego dla Polonii na studia drugiego stopnia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/19 (zarówno w semestrze letnim jak i zimowym). Celem programu jest stworzenie możliwości odbycia studiów wyższych w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania. Dodatkowo – w przypadku kandydatów, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Polską - studia drugiego stopnia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych).

Do kogo skierowany jest program?

Do młodzieży polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, spełniającej poniższe warunki:

  • maksymalnie do dwóch lat po uzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia,
  • posiadający Kartę Polaka lub polskie pochodzenie,
  • nie posiadający polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

W razie pytań prosimy uprzejmie o kontakt z Pionem Programów dla Studentów. Zapraszamy do aplikowania!

 

Udostępnij